فروشگاه کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری مشخص شد+ جزئیات

میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری/ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری

تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان در جزء (۱) با افزایش ۲۰ درصدی برای نیروهای نظامی و انتظامی

به گزارش شناسنامه قانون، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری با پیشنهاد احمد امیرآبادی فراهانی مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیروهای انتظامی و مسلح با ۱۶۴ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

احمد امیرآبادی فراهانی در جریان طرح پیشنهاد خود گفت: حقوق و مزایای نیروهای انتظامی و مسلح طبق تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری باید ۲۰ درصد بیشتر از نیروهای لشگری و کشوری باشد ، بنابراین آنها باید افزایش حقوق داشته باشند، چرا که حقوق این عزیزان از دیگر بخش های لشکری کمتر است، لذا حق آنهایی است که در مرزها مرزبانی می کنند، حقوقشان افزایش یابد.

براساس این پیشنهاد، به ردیف ۱ ماده واحده لایحه مذکور عبارت “در اجرای این بند درخصوص نیروهای مسلح تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی می شود” الحاق می شود.

همچنین به دنبال رفع ابهام مطرح شده از سوی محسن زنگنه، عبارت مذکور به بند یک ماده واحده الحاق شد که بر اساس آن “شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه مشمول این بند می باشند”.

براساس ردیف ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه مذکور؛

– (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۸۶ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان ترمیم حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می باشد. امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاههای موضوع این بند بکارگیری می شوند، نیز اعمال می گردد. در اجرای این بند درخصوص نیروهای مسلح تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی می شود. شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه مشمول این بند می باشند.

تبصره: علاوه بر افزایش مندرج در این بند، حداکثر ۱۵% به عنوان “فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد” به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای اجرائی، اضافه می شود.

دستورالعمل مربوطه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد.

میزان افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد

نمایندگان مجلس بر اساس لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان با افزایش حقوق بازنشستگان موافقت کردند که طبق آن، میزان افزایش حقوق مذکور، ۹۰۰ هزار تومان بعلاوه ۵ درصد از حکم تعیین شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز( یکشنبه ۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با ردیف ۲ این لایحه موافقت کردند.

در ردیف ۲ این لایحه آمده است:

۲-۱- حقوق مشمولین جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، مبلغ نه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال افزایش می‌یابد.

تبصره – افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، تاثیرمیزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از افزایش ناشی از این جزء برای بازنشسته هم طبقه و دستگاه مشابه به علاوه افزایش سنواتی گردد، تا سقف مذکور مبلغ ترمیم را دریافت می‌نمایند.

۲-۲- علاوه بر مبلغ افزایش مندرج در جزء ۱-۲ این قانون، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی، پنج درصد(۵%) نسبت به حکم حقوقی شهریور ۱۴۰۱ افزایش می یابد.

افزایش ۱۰۰ درصدی حق اولاد و ۵۰ درصدی حق عائله مندی کارکنان و بازنشستگان

نمایندگان مردم در خانه ملت با افزایش ۱۰۰ درصدی حق اولاد و ۵۰ درصد حق عائله مندی کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در راستای قانون حمایت از خانواده موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری با ردیف ۳ این لایحه و همچنین در ادامه با رفع ابهام ردیف مذکور به پیشنهاد مجتبی یوسفی با ۱۳۱ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ردیف۳ اصلاح و رفع ابهام شده ماده واحده این لایحه؛

‌- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، حق عائله‌مندی وکمک هزینه اولاد تمامی گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، به ترتیب به میزان پنجاه درصد (۵۰%) وصددرصد (۱۰۰%) افزایش می‌یابد.

مبلغ ریالی حق عائله مندی و حق اولاد مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت همسان با مشمولان قانون خدمات کشوری افزایش و تعیین می گردد.

اجازه افزایش مبلغ فوق‌العاده ویژه

در ادامه نمایندگان با ردیف ۴ ماده واحده لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری نیز موافقت کردند.

براساس ردیف ۴ ماده واحده لایحه مذکور؛

– فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول جزء (۳) بند(الف) تبصره (۱۲) نمی‌باشد. ‌‌‌‌‌‌

مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی ۳۰ درصد افزایش یافت

نمایندگان مجلس با افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز( یکشنبه ۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با ردیف ۵ این لایحه درباره افزایش حقوق مددجویان کمیته امداد امام و بهزیستی موافقت کردند.

بر اساس ردیف ۵ ماده واحده این لایحه؛ مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد(۳۰%) افزایش می یابد.

مجوز مجلس به دولت برای افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱

نمایندگان مجلس با افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ در قالب اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشگری و کشوری توسط دولت موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۸ آبان ماه ) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری با مفاد بند ۶ این لایحه موافقت کردند.

مفاد بند ۶ به شرح زیر است:

‌۶- به دولت(سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می شود اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرائی در سال ۱۴۰۱ را تا بیست درصد(۲۰%) و درسقف مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بابت اجرای این قانون افزایش دهد.

افزایش کمک معیشت جانبازان و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد

نمایندگان مجلس با افزایش کمک معیشت جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و جانبازان و رزمندگان معسر زیر ۲۵ درصد و فاقد شغل و درآمد موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز( یکشنبه ۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با ردیف ۷ این لایحه درباره افزایش کمک معیشت جانبازان موافقت کردند.

در ردیف ۷ این لایحه آمده است: کمک معیشت جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر فاقد شغل ودرآمد و مشمولین ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳/ ۴/ ۸۶ به ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۶) ریال وکمک معیشت جانبازان زیر بیست و پنج درصد(۲۵%) و رزمندگان معسر فاقد شغل ودرآمد به( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۵) ریال افزایش می یابد.

معافیت مالیاتی و بیمه بازنشستگی ایثارگران خارج از سقف حقوق

نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند تا معلمان مهرآفرین بدون برگزاری آزمون مشمول قانون رتبه بندی شوند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری با ردیف ۸ این لایحه موافقت کردند.

براساس ردیف ۸ ماده واحده این لایحه؛

– معافیت مالیاتی و بیمه بازنشستگی ایثارگران موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن از شمول سقف مقرر در جزء(۸) بند(الف) تبصره(۱۲) مستثنی است.

معلمان مهرآفرین بدون برگزاری آزمون مشمول قانون رتبه‌بندی می‌شوند

بهارستان نشینان در ادامه و در جریان جزئیات لایحه مذکور، با پیشنهاد محمدحسن آصفری درخصوص اصلاح کل ردیف ۹ ماده واحده پیرامون معلمان طرح مهرآفرین موافقت کردند که به شرح زیر اصلاح شد:

ردیف ۹- کلیه معلمان طرح مهرآفرین مشمول قانون رتبه بندی بدون برگزاری آزمون مجدد قرار گرفته و وزارت آموزش و پرورش ملزم به صدور کد شناسه از اول مهر ۱۴۰۱ برای آنها می باشد.

عدم کسر افزایش‌ها از تفاوت تطبیق مربوط به حداقل دریافتی

همچنین نمایندگان در ادامه با ردیف ۱۰ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس ردیف ۱۰ ماده واحده لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری؛

– افزایش های ناشی از اجرای این قانون از مابه التفاوت موضوع جزء(۱) بند(الف) تبصره(۱۲) کسر نمی شود.

نمایندگان در پایان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری با ۱۹۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن با ماده واحده و تبصره ها و ردیف های اصلاح شده این لایحه موافقت کردند.

مستندات تصویب تا کنون:

صفحه شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

26 دیدگاه

 1. ببخشد جهش علمی در دانشگاه ها هست افراد علمی در دستگاههای اجرایی نیست اینا کم حقوق می گرفتن الان ۱۵ درصد هم اضافه بشه ؟!!

 2. کارمندان عزیزومحترم خوب میدونند این ۲۰درصدافزایش حقوقی که دولت ومجلس اعلام کردندانجام میشه حداقل ۱۰درصدش بابت بیمه وبازنشستگی کسرمیشه ودرواقع فقط ۱۰درصدافزایش حقوق انجام میشودبه خداقسم فقط سرکارمندان کلاه میزارندالبته قشرکارگران عزیزهم همینطور.

 3. پس کی اعمال میشود؟؟؟ گفتن ۷ ام مهر پرداخت میشود حالا یکی میگفت آذر!!!! با حقوق زیر ۱۰ تمن زندگی خیلی خیلی سخته. مابهالتفاوت رو کی واریز میکنند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الان دولت عملا ۷ ماه از حقوق مارو خورده کی پسش میده؟؟؟؟؟؟

 4. اگه شورای نگهبان بازی در نیاره..
  هرچند اقدام خوبیه اما نابرابری بین ادارات و سازمانها و دستگاه های اجرایی بشدت موج میزنه..
  چرا من کارمند اداره تعاون کار با مدرک ارشد باید ۶ تومن بگیرم و کارمند تامین اجتماعی بالای ۱۲ تومن و کلی مزایا و رفاهیات دیگه..
  هر دو هم زیرمجموعه یک وزارتخانه بنام وزارت تعاون کار و رفاه اشتباهی?
  مثال برای نابرابری حقوق و پاداش و مزایا و رفاهیات زیاده اما من از یک وزارتخونه مثال زدم..

  1. اینجا فقط سر بازنشستگان کشوری کلاه رفته برای هر قشری مثل هیأت علمی و نیروی انتظامی یه بند و ماده و تبصره ای پیدا کردید و ۱۵ درصد و ۲۰ درصد اضافه کردید فقط برای کشوری ها جائی پیدا نشد برای اضافه کردن بنده ۲۳ماه سابقه داوطلبانه جبهه دارم یک ریال تا کنون بهم ندادند اون جبهه مال ما بود ولی الان دیگه ما جایی بحساب نمی آئیم اگر گفتم مگه ترتیب اثر دادید

 5. مبارک این عزیزان باشه که صد البته حقشون بیشتر از این حرفاست و خواهشن به فکر حق و حقوق کارگران عزیز هم باشید که در این وضعیت اقتصادی آنها هم شرمنده خانواده خود نباشند.. با تشکر

 6. سلام
  سوال :
  آیا این افزایش شامل کارکنان مشمول خدمات کشوری بازنشسته صندوق تامین اجتماعی از فروردین لغایت ۳۱شهریور ۱۴۰۱ می شود ؟ و اگر نمی شود این قیبل کارکنان آیا تورم ایجاد شده در سال ۱۴۰۱ سفره این افراد را تنگ تر نکرد
  و اجناس با این افراد به قیمت پارسال فروخته می شود ؟؟؟
  آیاافزایش ۵۰ درصد کمک هزینه عایله مندی و افزایش ۱۰۰درصد کمک هزینه اولاد شامل بازنشستگان ومستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی می شود ؟
  سایر صندوق های بازنشستگی دستگاههای اجرایی منظور چه صندوق هایی هست ؟

  1. سلام این مصوبه امروز مجلس فقط شامل بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری (کارمندان رسمی دولت – کسور به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کرده اند ) و لشکری (نیروهای مسلح) تعلق میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام