آزمون تعیین صلاحیت
اخبار اداری و استخدامی

اعلام نتايج نهايي پذيرفته شدگان وزارت آموزش و پرورش در پنجمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور سال 1397

شناسنامه قانون | medu

اطلاعيه وزارت آموزش و پرورش درخصوص اعلام نتايج نهايي پذيرفته شدگان وزارت مذكور در پنجمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور سال 1397 براي سير ساير مراحل استخدام پيماني

1397/06/26

باعنايت به برگزاري آزمون استخدام پيماني سال 1397 وزارت آموزش و پرورش (موضوع مجوز شماره 1667207 مورخ 96/11/10 سازمان اداري و استخدامي كشور) درخصوص نتايج يك برابر ظرفيت آزمون مزبور اعلام مي دارد؛ پذيرفته شدگان مكلفند به منظور طي ساير مراحل قبل از استخدام (بررسي صلاحيت هاي عمومي (گزينش)، گواهي عدم سوءپيشينه، آزمايشات و معاينات پزشكي، تشكيل پرونده استخدامي و آمادگي جهت شركت در دوره مهارت آموزي) به شرح ذيل اقدام نمايند. ضمناً داوطلباني كه درخصوص نتايج نهايي آزمون سوالاتي دارند، مي توانند ازطريق بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org اقدام نمايند.

1- قبول شدگان يك برابر ظرفيت جهت پيگيري امور مربوط به استخدام خود به ادارات امور اداري اداره كل آموزش و پرورش استان مراجعه و راهنمايي لازم را دريافت نمايند.

2- پذيرفته شدگان قبل از مراجعه به هسته گزينش اداره كل آموزش و پرورش استان محل استخدام سهميه خدمتي اقدامات ذيل را به عمل آورند.

درصورت عدم تحويل فرم اطلاعات فردي و مدارك درخواست شده درمرحله مصاحبه استخدامي ضرورت دارد پس از چاپ فرم اطلاعات فردي از سايت دبيرخانه هيأت مركزي گزينش به نشاني: www.gozinesh.medu.ir، نسبت به تكميل دقيق فرم و الصاق يك قطعه عكس به آن اقدام و به همراه تصويركليه صفحات شناسنامه و كارت ملي (حداكثر به مدت 48 ساعت از تاريخ انتشار اسامي)، به وسيله پست پيشتاز به آدرس هسته هاي گزينش استان محل خدمت خود، ارسال و يا به صورت حضوري تحويل نمايند. لازم مي باشد درتكميل فرم اطلاعات فردي دقت كافي معمول گردد. بديهي است مسئوليت هرگونه نقص و نارسايي درتكميل فرم به عهده فرد خواهد بود.

– عدم تكميل فرم مربوط و يا عدم ارسال به موقع آن به هسته گزينش استان محل خدمت، به منزله انصراف از استخدام تلقي مي گردد.

3- معاينات پزشكي (تكميلي) آزمايشات پاراكلينيكي و تشكيل پرونده استخدامي افراد واجد شرايط معرفي شده به اداره كل آموزش و پرورش استان محل خدمت همزمان با بررسي صلاحيت هاي عمومي صورت مي پذيرد. براين اساس داوطلب واجد شرايط پس از انتشار اسامي در سايت سازمان سنجش آموزش كشور ضمن حضور در امور اداري ادارات كل آموزش و پرورش استان سهميه خدمتي، نسبت به اخذ معرفي نامه جهت گواهي عدم سوءپيشينه و… به منظور تشكيل پرونده استخدامي با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط در زمان مقرر اقدام نمايند.

توضيح: چنانچه به هر دليلي صلاحيت عمومي فرد پذيرفته شده مورد تأييد قرار نگيرد انجام معاينات پزشكي و سوءپيشينه هيچگونه حقي براي استخدام فرد پذيرفته شده ايجاد نخواهد كرد.

4- درصورت تأييد صلاحيت هاي عمومي، انجام آزمايشات، معاينات پزشكي و … پذيرفته شدگان نهايي مكلفند به منظور شركت در دوره يكساله مهارت آموزي به اطلاعيه اي كه به همين منظور حداقل يك ماه پس از انتشار اسامي، در پورتال وزارت آموزش و پرورش به نشاني: www.medu.ir درج خواهد شد، مراجعه نمايند.

5- براساس برنامه ريزي هاي انجام گرفته و زمان بعدي پيش بيني شده، مقرر است دوره يكساله مهارت آموزي پذيرفته شدگان آزمون مزبور يك هفته پس از اعلام نتايج بررسي صلاحيت هاي عمومي (گزينش) آغاز گردد. لذا شايسته است داوطلبان پذيرفته شده آمادگي هاي لازم جهت ثبت نام و حضور در دوره ياد شده را معمول نمايند.

لینک اعلام نتيجه نهایی پنجمين آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی (فقط وزارت آموزش و پرورش) سال 1397

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام