اخبار اداری و استخدامی

سامانه مدیریت خدمات دولت به آدرس mardom.ir

سامانه مدیریت خدمات دولت

رئيس امور توسعه دولت الكترونيك سازمان اداري و استخدامي كشور از جزئيات سامانه مديريت خدمات دولت خبر داد.

مهندس شراره بخت‌جو گفت: طراحي و راه‌اندازي «سامانه مديريت خدمات دولت» به استناد نقشه راه دولت الكترونيك سال ۱۳۹۳ و همچنين مصوبه شوراي‌عالي اداري در اسفندماه ۱۳۹۵، تكليفي براي سازمان اداري و استخدامي كشور بود كه خوشبختانه توانستيم آن را به مرحله پياده‌سازي برسانيم.

وي ادامه داد: سامانه مديريت خدمات دولت كه يك درگاه واحد براي اطلاع‌رساني خدمات محسوب مي‌شود، شامل چهار زيرسامانه تحت عناوين «سامانه مديريت خدمات دولت؛ ويژه دستگاه‌هاي اجرايي»، «سامانه ملي خدمات دولت؛ ويژه مردم»، «سامانه پيگيري خدمت؛ ويژه مردم» و «سامانه راهبري ميز خدمت؛ ويژه دستگاه‌هاي اجرايي» مي‌شود.

رئيس امور توسعه دولت الكترونيك سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه با اشاره به دستگاه‌هاي ارائه‌دهنده خدمت در اين سامانه، اظهار داشت: در اين سامانه، ۱۶۱ دستگاه اجرايي اعم از دستگاه دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله بانك‌ها، شهرداري‌ها، استان‌داري‌ها و … و ۲۵۷۸ كاربر كه نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي در اين سامانه هستند، به ارائه ۵۷۸۵ خدمت مي‌پردازند.

مهندس بخت‌جو با اشاره به اينكه اين سامانه در نمايشگاه الكامپ (نمايشگاه بين‌المللي الكترونيك، كامپيوتر و تجارت الكترونيك) سال گذشته رونمايي شد، بيان داشت: سال گذشته بخش «سامانه مديريت خدمات دولت؛ ويژه دستگاه‌هاي اجرايي» رونمايي شد اما در حال حاضر زيرسامانه‌هاي متنوعي در آن ايجاد شده است تا سامانه را به سمت خدمت‌رساني به مردم نيز پيش ببريم. با وجود عناوين استاندارد و شناسنامه خدمات در «سامانه مديريت خدمات دولت؛ ويژه دستگاه‌هاي اجرايي»، اطلاعات به‌روز و قابل اتكايي براي دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي‌ در حوزه دولت الكترونيك تأمين مي­شود؛ همچنين كمك بزرگي به شناسايي موازي‌كاري‌ها مي‌كند چون خدمات تكراري ميان دستگاه‌ها شناسايي مي‌شوند.

رئيس امور توسعه دولت الكترونيك سازمان اداري و استخدامي كشور در اشاره به دستاوردهاي زيرسامانه «سامانه ملي خدمات دولت؛ ويژه مردم»، در خدمت‌رساني به شهروندان تصريح كرد: اين سامانه امكان دسترسي آسان و سريع به خدمات دستگاه‌هاي اجرايي، و اطلاعات متمركز و به‌روز درخصوص اين خدمات را به شهروندان ارائه مي‌كند.

وي افزود: درواقع، اين سامانه، سامانه متمركزي است كه مردم براي دريافت خدمت مورد نظرشان مي‌تواننند به آن مراجعه كنند و جزئيات اطلاعات درخصوص مدارك لازم براي دريافت خدمات، شرايط دريافت خدمات، هزينه‌هاي هر خدمت و همچنين قوانين و مقرراتي كه به موجب آن يك خدمت ارائه مي‌شود را جست‌وجو و بهره‌برداري كنند.

مهندس بخت‌جو خاطرنشان كرد: اين سامانه، مردم را درخصوص شيوه ارائه خدمات راهنمايي مي‌كند؛ مثلاً اگر خدمت الكترونيكي باشد، لينك دريافت خدمت هم وجود دارد و افراد با كليك روي لينك، به سامانه دستگاه اجرايي ارائه‌دهنده خدمت هدايت مي‌شوند و اگر خدمت به صورت غيرالكترونيكي باشد، اطلاع‌رساني درخصوص خدمت و بخشي از شناسنامه آن در اختيار عموم مردم قرار مي‌گيرد.

رئيس امور توسعه دولت الكترونيك سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اين‌كه اين سامانه قابليت پيگيري خدمت را دارد، گفت: در زيرسامانه «پيگيري خدمت؛ ويژه مردم»، امكان پيگيري وضعيت خدمت درخواستي و نظرسنجي درخصوص آن براي مردم وجود دارد كه در حال حاضر در مرحله پايلوت در تعدادي از دستگاه‌هاي اجرايي و سه استان است.

وي ادامه داد: در مرحله دريافت خدمت پيامكي حاوي كد پيگيري براي خدمت‌گيرنده ارسال مي‌شود كه وي مي‌تواند روند ارائه خدمت را از طريق زيرسامانه «پيگيري خدمت؛ ويژه مردم»، مشاهده كند. همچنين اين كد پيگيري هم‌زمان به سازمان اداري و استخدامي كشور نيز ارسال مي‌شود و اين سازمان نيز از اين طريق در جريان كيفيت ارائه خدمات قرار مي‌گيرد.

مهندس بخت‌جو با بيان اينكه در مرحله دريافت خدمت نيز پيامكي از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور حاوي نظرسنجي ميزان رضايت خدمت‌گيرنده از دستگاه اجرايي مورد نظر ارسال مي­شود، تا اين سازمان با توجه به ديد فرابخشي‌ و اِشرافي كه به كليه خدمات دارد، به كمك نظرسنجي و مشاركت مردمي بتواند دستگاه‌هاي اجرايي را در بهبود ارائه خدمات راهبري و هدايت نمايد.

وي افزود: در پيامك نظرسنجي از خدمت‌گيرندگان مي‌خواهيم ميزان رضايت خود از خدمت دريافتي را با ارسال عدد ۱ تا ۵ اعلام كنند؛ همچنين اگر شهروندي تمايل به ارائه بازخود بيشتري داشته باشد، در پايان پيامك مذكور لينكي وجود دارد كه با كليك روي آن به نظرسنجي مشروح‌تري هدايت مي‌شود كه پاسخ آن به صورت بله/خير است كه مشاركت خدمت‌گيرندگان در اين نظرسنجي، به سازمان اداري و استخدامي كشور براي تحليل عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در ارائه خدمات كمك شاياني مي كند تا با آسيب‌شناسي و اعلام وضعيت به دستگاه‌هاي مورد نظر، نحوه ارائه خدمات به مرور اصلاح شوند.

رئيس امور توسعه دولت الكترونيك سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه توضيحات خود به زيرسامانه «راهبري ميز خدمت؛ ويژه دستگاه‌هاي اجرايي» اشاره كرد و گفت: به استناد ماده (۱۷) مصوبه حقوق شهروندي و همچنين دستورالعمل ميز خدمت حضوري و الكترونيكي كه در آذرماه ۹۶ ابلاغ شد، سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف به راهبري ميز خدمت شد و همچنين كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شدند ميز خدمت حضوري خود را مستقر و ميز خدمت الكترونيكي خود را نيز راه‌اندازي كنند.

مهندس بخت‌جو افزود: تا قبل از راه‌اندازي اين زيرسامانه، مكاتبات زيادي بين دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان اداري و استخدامي كشور براي تكميل و ارزيابي فرم هاي ميزخدمت صورت مي‌گرفت كه باعث مي‌شد روند ارزيابي به كندي صورت بگيرد اما خوشبختانه با استقرار زيرسامانه «راهبري ميز خدمت؛ ويژه دستگاه‌هاي اجرايي»، كليه مراحل ارزيابي ميزخدمت حضوري و الكترونيكي دستگاه‌ها در سامانه امكان­پذير است و شبكه‌اي از ارزيابان ميزخدمت در كشور خواهيم داشت.

وي ادامه داد: اين زيرسامانه در ۳۰ دستگاه ستادي و در واحدهاي استاني قزوين، هرمزگان و خوزستان به صورت پايلوت در مرحله اجرا است و اميدواريم به‌زودي در كل كشور فراگير شود.

رئيس امور توسعه دولت الكترونيك سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اينكه شيوع ويروس كرونا به تسريع پياده­سازي این منجر شد، گفت: ابلاغيه‌هاي رئيس محترم سازمان اداري و استخدامي كشور به دستگاه‌هاي اجرايي درخصوص ارائه خدماتشان به صورت الكترونيكي با توجه به شرايط ويژه كشور در زمان شيوع ويروس، باعث شد دستگاه‌ها شناسنامه‌هاي خدمات خود را سريع‌‎تر در اين سامانه تكميل كنند.

 مهندس بخت‌جو در ادامه تصريح كرد: عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در اين سامانه به صورت مستمر رصد شده و در ارزيابي عملكرد سالانه آنان تأثير بسزايي دارد.

وي در پايان با اشاره به دستگاه‌هايي كه همكاري قابل قبولي را با سامانه مديريت خدمات دولت داشته‌اند، دو دستگاه سازمان ثبت احوال كشور و مركز توسعه تجارت الكترونيكي را جزء دستگاه‌هايي كه مشاركت خوبي در ارائه اطلاعات و خدمات در اين سامانه داشته‌اند برشمرد و از همكاري سازمان مديريت‌ و برنامه‌ريزي استان قزوين در اين خصوص قدرداني كرد.

1 دیدگاه

  1. باسلام مدیران جهاد کشاورزی خدمات وتسهیلات دولت محترم. را صرف امورباغئ می کنند وکشاورزان از کشت پاییزه وزراعی بی انگیزه میکنند سیات غلط است باتشکر جعفری مقدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام