کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

نحوه بازنشستگی اعضای هیأت علمی شاغل در سمت مقامات و پست های سیاسی

نحوه بازنشستگی اعضای هیأت علمی شاغل در سمت مقامات و پست های سیاسی (بخشنامه شماره 233388/15 مورخ 9/12/1391وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری)

با احترام، به استناد بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و حسب موافقت وزیر محترم علوم، تحقیقات و فنآوری، به منظور بهره مندی بیشتر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فنآوری از خدمات اعضای هیأت علمی عهده دار پست های مدیریت سیاسی موضوع ماده (79)آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی (بخشنامه شماره 273298/15 مورخ 27/12/90)، خواهشمند است بر اساس مفاد ماده «2» آیین نامه داخلی هیأت امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند تا موضوع الحاق یک تبصره به ماده (98) آیین نامه یاد شده (تحت تبصره 2) به شرح ذیل، در دستور کار کمیسیون دائمی و هیأت امنا قرار گیرد.

تبصره الحاقی به ماده (98) آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

تبصره 2 – مؤسسه مکلف است در صورت درخواست عضو رسمی متصدی پست های مدیریت سیاسی موضوع ماده (79)این آیین نامه در کلیه مرتبه های علمی که واجد شرایط یکی از بندهای مندرج در ماده(96) این آیین نامه می باشد، پس از درخواست مکتوب عضو، با رعایت سن حداکثر (78)سال و بدون نیاز به انجام سایر تشریفات قانونی مقرر در این ماده، موعد بازنشستگی وی را حداکثر به میزان مندرج در جدول ذیل، مشروط به آنکه مدت تصدی سمت های مذکور حداقل برابر مدت زمان تعویق بازنشستگی باشد، به تعویق اندازد.

سمت اجرایی مدت مجاز تعویق بازنشستگی

رؤسای سه قوه حداکثر 6 سال

وزیران- معاونان رییس جمهور- اعضای شورای نگهبان حداکثر 4 سال

ریاست سازمان صدا و سیما- معاون وزیران- نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداکثر 3 سال

سفیران- استانداران

دکتر مهدی ایرامنش- معاون وزیر و رییس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام