کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

الحاق یک تبصره به بندهای (ج) مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (مصوب جلسه ۷۶۲ مورخ ۸/۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

الحاق یک تبصره به بندهای (ج) مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (مصوب جلسه ۷۶۲ مورخ ۸/۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی

ماده واحده «الحاق یک تبصره به بندهای (ج) مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» که در جلسه ۷۶۲ مورخ ۸/۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۳ نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:

ماده واحده- «تبصره‌های ذیل به بندهای (ج) مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، الحاق می‌شود:

الف- تبصره بند (ج) ماده ۴:

شرایط عمومی انتصاب رئیس مؤسسه از میان اشخاص تابع اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:

۱- اعتقاد به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران

۲- اعتقاد به قانون اساسی و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه

۳- برخورداری از حسن شهرت اخلاقی و وجاهت علمی و آشنا بودن با اداره مؤسسه

۴- عدم تجاهر به نقض احکام اسلامی در انظار عمومی

۵- عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های غیرقانونی

۶- حائز بودن سایر شرایط مندرج در بند الف این ماده در چارچوب‌های دینی خود

ب- تبصره بند (ج) ماده ۵:

شرایط عمومی کلیه مدیران مؤسسه (معاونین، مدیران، رؤسا و معاونان و مدیران دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و آموزشکده‌ها، مدیران گروه‌های آموزشی و پژوهشی و مدیران سایر واحدهای دانشگاهی) تابع یکی از اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطابق تبصره بند (ج) ماده ۴ این آیین‌نامه می‌باشد».

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی- حسن روحانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام