آزمون تعیین صلاحیت
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

الحاق یک تبصره به ماده ۳ آیين نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی٬ پژوهشی و فناوری (مصوب جلسه ۷۶۷ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

الحاق یک تبصره به ماده ۳ آیين نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی٬ پژوهشی و فناوری (مصوب جلسه ۷۶۷ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی

وزارت علوم٬ تحقيقات و فناوری

مصوبه «الحاق یک تبصره به ماده۳ آیين نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی٬ پژوهشی و فناوری» که در جلسه ۷۶۷ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پيشنهاد مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۴ وزیر بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی٬ به تصویب رسيده است٬ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

«تبصره- به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی کشور و نظر به ساختار هيأت امنایی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی٬ پژوهشی و فناوری٬ اعمال و انجام نظارت مالی در دانشگاه ها و مؤسسات مذکور به جای ذی حساب برعهده مدیر امور مالی خواهد بود».

رئيس جمهور و رئيس شورای عالی انقلاب فرهنگی- حسن روحانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام