آزمون تعیین صلاحیت
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

دستورالعمل فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار اعضای غیرهیئت علمی

دستورالعمل فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار اعضای غیرهیئت علمی (پیوست شماره چهار: آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی منطقه دو پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مصوب ۱۳۹۷)

دستورالعمل فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار اعضای مؤسسه موضوع «تبصره ۱ ماده ۳۸» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی

مقدمه

در اجرای «تبصره ۱ ماده ۳۸» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دستورالعمل فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار اعضای مؤسسه با رعایت ضوابط و مقرّرات مربوطه به شرح ذیل است:

ماده ۱. فوق‌العاده سختی شرایط محیط‌کار به مشاغلی تعلق می‌گیرد که با وجود شرایط بهداشتی و ایمنی مربوط، عضو در معرض ابتلاء به بیماری یا عوارض نامطلوب قرار گرفته و یا این که ماهیت وظایف آنان احتمال بروز بیماری یا عوارض نامطلوب را به دنبال داشته باشد.

ماده ۲. مؤسسه موظف است ضمن برقراری بیمه‌های تکمیلی موضوع ماده «۲» دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهی- پیوست شماره هشت آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی، شرایط بهداشتی و ایمنی ضروری را جهت ایجاد محیط مناسب کار برای متصدیان مشاغل این دستورالعمل فراهم آورده و بدواً نسبت به آموزشهای لازم در مورد انجام وظایف محوّل و استفاده از ابزار و تجهیزات مناسب اقدام نماید.

ماده ۳. کارگروه تعیین درصد سختی شرایط محیط کار که توسط هیئت اجرایی مؤسسه با استفاده از کارشناسان مرتبط، مانند بهداشت و محیط زیست، تشکیل می‌شود موظف است ضمن بررسی شرایط محیط کار مشاغل موجود در واحدهای سازمانی مؤسسه، تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار را متناسب با درجات تعیین‌شده در جداول پیوست تهیه و با ذکر دلایل توجیهی به هیئت اجرایی ارائه دهد. هیئت اجرایی مؤسسه نیز با رعایت ضوابط ومقرّرات مربوط به این دستورالعمل، ضمن بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب، درصدهای سختی شرایط محیط کار تعیین‌شده از سوی کارگروه را بررسی و در صورت موافقت تأیید می‌کند.

تبصره ۱. حضور حداقل ۱ نفر از اعضای هیئت اجرایی و ۱ نفر کارشناس متخصص مرتبط با رشته شغلی (ترجیحاً شاغل در مؤسسه) در جلسات کارگروه هیئت اجرایی الزامی است.

تبصره ۲. هیئت اجرایی مؤسسه موظف است هر ۵ سال یک بار به منظور روزآمد نمودن تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل موجود در مؤسسه، فرآیند موضوع این ماده را تکرار کند. به کاهش یا حذف فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار «تفاوت تطبیق» تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۴. میزان فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار بر مبنای درصد تعیین‌شده به ازای هر ۱ درصد سختی کار، نیم‌درصد حقوق رتبه و پایه به شرح جدول ذیل تعیین می‌شود:

سختی کار غیرهیئت علمی

تبصره ۱. درصد سختی کار آن دسته از مشاغلی که به لحاظ ارتباط عضو با مواد سمی، آتش‌زا، منفجره، کار در اعماق و یا اعصاب و روان و مانند اینها از اهمیت خاصی برخوردارند و مستثنی بودن آن به تأیید هیئت اجرایی می‌رسد با تصویب هیئت امنا و متناسب با درجه سختی آن، مجموعاً تا ۵/۱ برابر میزان فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار تعیین‌شده در جدول فوق قابل افزایش است.

تبصره ۲. در صورت تغییر شغل یا محل خدمت شاغل، شرایط جدید در نظر قرار خواهد گرفت و مدیریت منابع انسانی یا عناوین مشابه مؤسسه مسئول تطبیق شرایط جدید محیط کار و اقدام است.

تبصره ۳. برقراری فوق‌العاده اشعه تابع ضوابط و مقرّرات خاص خود است.

ماده ۵. این دستورالعمل در «۵» ماده و «۵» تبصره، به استناد مصوبه بیست و چهارم صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۶ منطقه دو پژوهشی که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.

جدول ضمیمه دستورالعمل فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار اعضای غیرهیئت علمی مؤسسه

دستورالعمل فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار اعضای غیرهیئت علمی

جدول سختی شرایط محیط کار

1 دیدگاه

  1. لطفا سختی کار بعضی از سازمانها مانند بهزیستی رو قطع کنید چون هیچ کارمندی مستقیم با بیمار روانی و معلول ذهنی س وکار ندارد … خیلی از حوزه ها سختی کار میگیرن در حالی که ماهی یک معلول رو حتی نمی بینن … ضمنا اگر نمی خواین قطع کنین به تمام واحدها بدین … چون سختی کار در بهزیستی به داشتن پست سازمانی مرتبط با معلول نیست .. من خودم روزانه ۵۰ خانواده معلول بهم مراجعه میکنه براشان مکاتبه میکنم ، گواهی مینویسم، و حتی مشاوره میدم اما سختی کار نمی گیرم… اعتبار آن را بعنوان حق نگهداری به خانواده معلول بدن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام