آزمون تعیین صلاحیت
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

دستورالعمل اجرایی ارتقای رتبه اعضای غیرهیئت علمی

دستورالعمل اجرایی ارتقای رتبه اعضای غیرهیئت علمی (پیوست شماره سه: آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی منطقه دو پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مصوب ۱۳۹۷)

دستورالعمل اجرایی ارتقای رتبه اعضای مؤسسه موضوع «ماده ۲۴» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی

ماده ۱. اعضا در صورت کسب حدّنصاب امتیازات لازم از عوامل مندرج در این دستورالعمل و حداقل مدت توقف لازم مندرج در «ماده ۲۴» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی، مشروط به اینکه میانگین امتیازات مربوط به ارزیابی ۳ سال منتهی به تقاضای رتبه آنان به ترتیب برای رتبه‌های مهارتی، سه، دو و یک از «۷۵»، «۸۰»، «۸۵» و «۹۰» درصد کمتر نباشد، با تصویب هیئت اجرایی مؤسسه به رتبه بالاتر ارتقا می‌یابند.

تبصره. مؤسسه می‌تواند علاوه بر وظایف پست سازمانی/ شغل مورد تصدّی عضو، زمینه فعالیت‌های وی را در امور مشروحه ذیل فراهم کند:

الف) مطالعه و تحقیق در زمینه وظایف محوّل و همکاری در طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی مرتبط با وظایف شغلی،

ب) تلاش برای ارتقای سطح علمی به منظور ارائه پیشنهادهای جدید به منظور افزایش سطح کیفی خدمات علمی،

ج) تلاش برای دستیابی به آخرین اطلاعات علمی و تجربیات ملی و بین‌المللی برای ارتقای کیفی حوزه فعالیت خود،

د) نوآوری در وظایف محوّل، به گونه‌ای که موجب افزایش اثربخشی و کارایی حوزه فعالیت عضو شود؛

ه) استفاده از فناوریهای نوین مرتبط با حوزه فعالیت‌های مربوط.

ماده ۲. اعضای دارای مدرک تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزه با رعایت ضوابط مقرّر در «ماده ۱» این دستورالعمل حداکثر تا رتبه سه ارتقا می‌یابند.

ماده ۳. عوامل ارتقای رتبه و دامنه امتیازات آن عبارتاند از:

الف) سوابق تحصیلی

ب) سوابق اجرایی و تجربی

ج) سوابق آموزشی

د) فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی

دستورالعمل اجرایی ارتقای رتبه اعضای غیرهیئت علمی

تبصره. حداقل ۵۰ درصد امتیازات قابل محاسبه از ردیف‌های «ج» و «د» درخصوص «سوابق آموزشی» و «فعالیت‌های علمی و فرهنگی» باید در دوره توقف برای ارتقا به رتبه بالاتر کسب شده باشد.

ماده ۴. شاخص‌های عوامل ارتقای رتبه مندرج در ماده «۳» این دستورالعمل به شرح ذیل است:

الف) سوابق تحصیلی

۱. مدرک تحصیلی

۲. میزان ارتباط رشته تحصیلی با شغل مورد تصدّی

۳. محل اخذ مدرک تحصیلی

۴. معدل مدرک تحصیلی ارائه‌شده

ب) سوابق اجرایی و تجربی

۱. سنوات خدمت

۲. سنوات مدیریتی

۳. عضویت در کمیته‌ها، کارگروه‌های تخصصی، کمیسیون‌ها، هیئت‌ها و شوراهای مصوّب

ج) سوابق آموزشی

۱. فراگیری یا ارائه دوره‌های آموزشی

۲. آموزش به همکاران از طریق انتقال تجارب شغلی

۳. میزان تسلط به استفاده از نرم‌افزارها

۴. میزان تسلط به زبان‌های خارجی

۵. توسعه فردی

د) فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی

۱. ارائه پیشنهادهای نو و ابتکاری

۲. اکتشافات، اختراعات و کارهای هنری

۳. انتشار مقالات در مجلات معتبر

۴. ایراد مقالات در سمینارهای علمی

۵. تألیف و ترجمه کتاب

۶. ارائه، مشارکت و همکاری در طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی

۷. ارائه گزارشهای موردی

۸. دریافت لوح تشویق و تقدیر

۹. کسب عنوان عضو نمونه

۱۱. تکریم ارباب رجوع

۱۱. تعظیم شعائر اسلامی و مذهبی

۱۲. مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی

۱۳. اقدامات فناورانه

ماده ۵. حداقل امتیاز مورد نیاز از مجموع عوامل چهارگانه برای ارتقا به رتبه‌های «مهارتی»، «۳»، «۲» و «۱» به شرح جدول زیر است:

دستورالعمل اجرایی ارتقای رتبه اعضای غیرهیئت علمی

تبصره. در موارد خاص، اعضای دارای مدرک تحصیلی کارشناسی که در رتبه «۲» قرار دارند با حداقل ۸ سال  توقف در رتبه «۲» و کسب حداقل «دوسوم» امتیاز از حداکثر امتیازات تعیین‌شده برای سوابق اجرایی و تجربی و کسب «سه‌چهارم» امتیاز از حداکثر امتیازات تعیین شده برای فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی و کسب حداقل «۱۱۶۰» امتیاز از مجموع عوامل چهارگانه، با درخواست عضو، موافقت واحد سازمانی محل خدمت و تصویب هیئت اجرایی به رتبه یک ارتقا می‌یابند.

ماده ۶. نحوه تخصیص امتیازات مربوط به اجزای شاخص‌های مذکور در ماده «۴» این دستورالعمل به موجب شیوه‌نامه‌ای است که توسط هیئت اجرایی تدوین و به تصویب رئیس مؤسسه می‌رسد.

ماده ۷. این دستورالعمل در «۷» ماده و «۳» تبصره، به استناد مصوبه بیست و چهارم صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۶ منطقه دو پژوهشی که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام