کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

دانشگاه‌ها در تبدیل وضعیت اعضای پیمانی به رسمی مخیّر هستند

دانشگاه‌ها در تبدیل وضعیت استخدام اعضای پیمانی به رسمی آزمایشی مخیّر هستند

شماره پرونده : هـ ع/96/1262

دادنامه : 9709970906010288

تاریخ : 17/9/97

* شاکی : آقای وحید تقی زاده

*طرف شکایت : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

*موضوع شکایت وخواسته: ابطال ماده 12 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه

* متن مقرره مورد شکایت :

ماده 12 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی :

« دانشگاه می تواند وضعیت استخدام اعضای پیمانی (به استثنای اعضای پیمانی مشمول ماده 11 این آیین‌نامه) را پس از احراز شرایط ذیل و تأیید مراجع ذی صلاح به رسمی آزمایشی تبدیل نماید.

الف- دارا بودن حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت پیمانی

ب- تأیید صلاحیت عمومی و موافقت هیأت اجرایی جذب دانشگاه برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی

ج- کسب حداقل 70 درصد امتیازات تعیین کننده در آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی برای ارتقاء به مرتبه بالاتر یا ضوابط جایگزین بنا به درخواست عضو ، موافقت هیأت اجرایی جذب دانشگاه و تأیید هیأت مرکزی جذب

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب درخواستی تقاضای ابطال ماده 12 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه را کرده و در تبیین خواسته خود چنین عنوان کرده که در ماده 12 آیین نامه مذکور تصریح شده که دانشگاه می تواند وضعیت استخدامی اعضای پیمانی را پس از احراز شرایط و تأیید مراجع ذی صلاح به رسمی آزمایشی تبدیل نماید ؛ لذا ذکر واژه «می تواند» بیانگر تخییری بودن این امر از سوی دانشگاه است. در حالی که دانشگاه باید مکلف به این تغییر شود تا امنیت شغلی و ارتقاء حقوق شهروندی ارتقاء یابد. به ادعای شاکی ماده مذکور مغایر با منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری است و چون با مخالفت دانشگاه متبوع با این تبدیل ، امکان دسترسی به مسکن مناسب نیز از ایشان سلب شده ، لذا مغایر با اصل 30 قانون اساسی درباره حق مسکن نیز می باشد. بنابراین کلمه «می تواند» می بایست ابطال گردد و به کلمه «باید» تغییر یابد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در لایحه دفاعی اعلام داشته شاکی فاقد شرایط لازم برای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی بوده و به همین سبب اقدامی در این خصوص به عمل نیامده است. حتی در صورت داشتن شرایط لازم نیز دانشگاه تکلیفی نسبت به تبدیل وضعیت نداشته و این امر کاملاً اختیاری بوده است.

* پرونده در جلسه مورخ 20/8/1397 هیأت تخصصی استخدامی مطرح و موضوع آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء مقرره مورد شكايت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراين به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي شود .

رأي هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه به موجب بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی كه دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشكی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاكم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات كشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری، استخدامی، تشكیلاتی مصوب هیأت امناءكه حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشكی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس‌ جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند و این حکم در ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مورد تاکید قرار گرفته است ، بنابر این مقرره مورد شکایت از این جهت که در چارچوب اختیارات قانونی هیات امناء دانشگاه و پس از طی ترتیبات قانونی مورد تصویب قرار گرفته است ، مغایربا قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشد .این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور،از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام