کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

تکمیل و تعمیم شمول ماده واحده اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری در مناطق زلزله‌زده کشور (مصوب جلسه 739 مورخ 28/8/1392) به کلیه مناطق درگیر بلایای طبیعی (مصوبه شماره 319/98/دش مورخ 3/4/1398 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

تکمیل و تعمیم شمول ماده واحده اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری در مناطق زلزله‌زده کشور (مصوب جلسه 739 مورخ 28/8/1392) به کلیه مناطق درگیر بلایای طبیعی (مصوبه شماره 319/98/دش مورخ 3/4/1398 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

سازمان سنجش آموزش کشور

ماده واحده «تکمیل و تعمیم شمول ماده واحده اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری در مناطق زلزله‌زده کشور (مصوب جلسه 739 مورخ 28/8/1392) به کلیه مناطق درگیر بلایای طبیعی» که در جلسه 817 مورخ 7/3/1398 و بر اساس پیشنهاد مورخ 6/1/1398 سازمان سنجش آموزش کشور به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود:

ماده واحده: «به داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در شهرها و یا بخش‌هایی که دچار بلایای طبیعی اعم از زلزله، سل یا آتشفشان همراه با خسارت مستقیم جانی و مالی شده‌اند، ظرفیتی به میزان حداکثر 5 درصد مازاد بر ظرفیت دوره روزانه دانشگاه‌های واقع در آن مناطق و در صورت نبود رشته در آن مناطق در دانشگاه‌های استان‌های همجوار در رشته‌های مورد تقاضای استانداری‌ها به مدت حداکثر 3 سال و با اخذ تعهد خدمت به میزان دو برابر تحصیل، اختصاص می‌یابد.

تبصره 1- شهرها یا بخش‌هایی که دچار بلایای طبیعی همراه با خسارت جانی و مالی شده‌اند توسط وزارتخانه‌های کشور، علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شوند.

تبصره 2- آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده به طور مشترک توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت حداکثر 2 ماه از تاریخ تصویب این مصوبه تهیه و به تصویب خواهد رسید.

حسن روحانی- رییس‌جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام