کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‎های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‎های تحصیلات تکمیلی و تخصصی (مصوب مورخ 29/1/1389 مجلس شورای اسلامی)

شماره 6603/401 مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۱

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‎های تحصیلات تکمیلی و تخصصی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، باتصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/1/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‎گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

شماره 29632 مورخ 22/2/1389

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‎های تحصیلات تکمیلی و تخصصی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزارو سیصدوهشتادو نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/2/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 6603/401 مورخ 11/2/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد.

 

رئیس‎جمهور – محمود احمدی‌نژاد

قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‎های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون سهمیه‎بندی در پذیرش دانشجو در دوره‎های تحصیلات تکمیلی و تخصصی (اعم از رشته‎های پزشکی و غیرپزشکی) در کلیه دانشگاههای دولتی و غیردولتی به جز مواردی که در ذیل آمده ممنوع است:

1- قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به‎دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و اصلاحات بعدی شامل ایثارگران، جانبازان، خانواده مفقودالاثرها و شهداء به قوت خود باقی است.

2- صددرصد (100%) پذیرش در رشته‎های تخصصی زنان و زایمان به خانمها اختصاص می‎یابد.

3- ده درصد (10%) سهمیه مازاد بر ظرفیت در رشته‎های دستیاری پزشکی (رشته‎های مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به مناطق محروم به‎داوطلبان بومی اختصاص می‎یابد و پذیرفته‎شدگان مکلفند به مدت سه برابر طول مدت تحصیل را صرفاً در مناطق محروم خدمت کنند و افرادی که سابقه خدمت در این مناطق را دارند حداکثر تا پنج سال از تعهد خدمتشان کسر می‎گردد.

تبصره – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علاوه بر سهمیه تعیین شده برای دستیاری پزشکی در این بند می‎تواند سهمیه خاص مازاد بر ظرفیت اعلام شده برای نقاط محروم و تخصص‎های مورد نیاز از داوطلبان زن و با تصویب هیأت‎وزیران اعمال نماید. پذیرش‎شدگان ملزم به تعهد خدمت عنوان شده در این بند می‎باشند.

4- ده درصد (10%) سهمیه مازاد بر ظرفیت در مقطع دکتری برای مربیان رسمی (حداقل یک نفر) منوط به کسب حداقل هشتاد درصد (80%) نمره آخرین فرد پذیرفته شده اختصاص می‎یابد.

5 – دو و نیم درصد (5/2%) سهمیه مازاد بر ظرفیت دستیاری به نیروهای مسلح در رشته‎های مورد نیاز با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منوط به کسب حداقل هشتاد درصد (80%) نمره آخرین فرد پذیرفته شده اختصاص می‎یابد.

تبصره 1- مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اختصاص سهمیه برای نخبگان و استعدادهای برتر به قوت خود باقی است.

تبصره 2- کلیه قوانین و مقررات سهمیه‎بندی برای تحصیلات تکمیلی به جز موارد مصرح در این قانون از جمله قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته‎های تخصصی پزشکی مصوب 1372 لغو می گردد.

تبصره 3- این قانون از زمان تصویب لازم‎الاجراء ‌است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و سیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/2/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام