کتاب استخدامی اداری ها
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش داوطلبان کنکور سراسری

سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان دوره متوسطه) (مصوبه جلسه ۸۴۳ شورای‌عالی فرهنگی)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت آموزش و پرورش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان صداوسیما

ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور

شورای سنجش و پذیرش دانشجو

شورای سنجش و پذیرش دانشجو دوره تحصیلات تکمیلی از دانشگاه‌ها و آموزش عالی کشور

قوه قضائیه

سازمان بازرسی کل کشور

مجلس شورای اسلامی

مصوبه «سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» که در جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۵/‌۰۴/‌۱۴۰۰‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)

مقدمه:

با استناد به جز ۲-۲ از بند ۲ سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری مورخ ۲۹/‌۰۳/‌۱۳۹۳‬ در خصوص اصلاح نظام پذیرش دانشجو، همچنین در راستای اجرایی‌سازی اقدام ملی ۶ راهبرد کلان ۶ نقشه جامع علمی کشور مبنی بر استقرار نظام سنجش و پذیرش دانشجو در آموزش عالی و با عنایت به ماده ۶ سند سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۸/‌۱۲/‌۱۳۹۴‬ و پیرو جلسه ۱۴۲ مورخ ۱۶/‌۱۰/‌۱۳۹۹‬ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان دوره متوسطه)» را به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱- تعاریف

سابقه تحصیلی: شامل نمرات دروس عمومی و تخصصی سال آخر دوره دوم متوسطه در نظام آموزشی ۳-۳-۶ و دیپلم و پیش دانشگاهی در نظام آموزشی قبلی هر رشته تحصیلی دوره متوسطه است که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه‌گیری، به طور استاندارد و کیفی توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری و نهایی در سنوات مختلف مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

آزمون اختصاصی: آزمون سراسری از میان دروس تخصصی رشته‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره دوم متوسطه در هر یک از گروه‌های آزمایشی است که براساس کتاب‌های درسی وزارت آموزش و پرورش، توسط سازمان برگزار می‌شود.

سنجش: فرآیند ارزیابی میزان دانش، توانایی و پیشرفت تحصیلی متقاضیان برای ورود به مؤسسه است که از طریق «نمره‌کل سابقه تحصیلی» و «نمره‌کل آزمون اختصاصی» انجام می‌شود.

پذیرش: فرآیند انتخاب متقاضیان ورود به مؤسسه در رشته‌های پر متقاضی است که توسط سازمان صورت می‌گیرد.

مؤسسه: منظور از مؤسسه شامل تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی است که مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی باشند و دارای مجوز پذیرش دانشجو از یکی از دو وزارت مذکور هستند.

رشته محل: هر یک از رشته‌های تحصیلی که متقاضی بر اساس محل تحصیل در هر مؤسسه می‌تواند انتخاب کند و به تحصیل بپردازد.

رشته محل‌های پر متقاضی: رشته محل‌هایی می‌باشند که مطابق قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مشمول پذیرش بر مبنای صرفاً سوابق تحصیلی نمی‌باشند.

شورا: منظور از شورای سنجش و پذیرش دانشجو، شورای مصرح در قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۳۰/۶/۱۳۹۲ و شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، شورای مصرح در قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۵ می‌باشد.

سازمان: منظور سازمان سنجش آموزش کشور است.

ماده ۲- نمره کل

نمره کل آزمون اختصاصی: نمره‌کل آزمون اختصاصی، میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی در هر گروه آزمایشی است. این آزمون برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن در هر سال دو بار برگزار و نتیجه آن حداکثر برای دو سال و صرفاً برای همان گروه آزمایشی متقاضی معتبر است.

نمره‌کل سابقه تحصیلی: نمره‌کل سابقه تحصیلی، میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی است.

تبصره ۱: عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی و سابقه تحصیلی در هر یک از گروه‌های آزمایشی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین و هر سه سال قابل بازنگری خواهد بود و حداقل دو سال قبل از اجرا باید اطلاع رسانی عمومی شود و زیرگروه‌ها برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، در هر گروه آزمایشی حذف می‌شود.

تبصره ۲: سازمان می‌تواند برای برخی از رشته‌های خاص (مانند تربیت بدنی و رشته‌های هنری) علاوه بر آزمون اختصاصی، آزمون عملی یا تشریحی برگزار نماید.

ماده ۳- پذیرش

پذیرش در رشته محل‌هایی که پر متقاضی نمی‌باشند، صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی و مطابق مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو انجام می‌شود.

پذیرش در رشته محل‌های پر متقاضی، بر اساس نمره کل نهایی حاصل از ترکیب نمره‌کل آزمون اختصاصی و نمره‌کل سابقه تحصیلی انجام می‌شود.

سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۱ با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۴۰ درصد با تأثیر مثبت و برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، سهم نمره کل سابقه تحصیلی، با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی و مابقی ۴۰ درصد سهم آزمون اختصاصی خواهد بود.

ماده ۴- وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به ایجاد سوابق تحصیلی کامل دانش‌آموزان اقدام نماید به گونه‌ای که برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ به بعد همه فارغ‌التحصیلان دارای سوابق تحصیلی کامل باشند.

تبصره: از سال ۱۴۰۴ به بعد هر متقاضی در هر گروه آزمایشی باید دارای سوابق تحصیلی مرتبط و کامل در گروه آزمایشی که متقاضی پذیرش در آن است، مطابق نظام آموزشی جدید آموزش و پرورش (نظام ۳-۳-۶) باشد.

ماده ۵- مؤسسه می‌تواند در پذیرش دانشجو در رشته محل‌های پر متقاضی حدنصاب برای نمره‌کل آزمون اختصاصی و نمره‌کل سابقه تحصیلی تعیین و پس از تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو، حداقل دو سال قبل از پذیرش دانشجو اعلام عمومی نماید.

ماده ۶- با توجه به اختلاف ویژگی‌های آماری نمرات دروس آزمون اختصاصی و سابقه تحصیلی در سال‌های مختلف، سازمان با همکاری وزارت آموزش و پرورش نسبت به هم‌ترازی آنها اقدام می‌نماید.

ماده ۷- ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور موظف است نسبت به بررسی و ساماندهی سیاست‌های حاکم بر سهمیه‌های پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی ظرف مدت حداکثر شش ماه اقدام نموده و سیاست‌های پیشنهادی را به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند.

ماده ۸- منابع مالی لازم ناشی از اجرای این سیاست‌ها، هرساله در بودجه سنواتی لحاظ می‌شود.

ماده ۹- این مصوبه مشتمل بر ۹ ماده و ۳ تبصره در جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۵/‌۰۴/‌۱۴۰۰‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و تمامی قوانین متعارض با این مصوبه ملغی و از تاریخ تصویب لازم الاجرا و حاکم بر سایر قوانین و مقررات موجود کشور خواهد بود. ص / مصوبات عالی/۸۴۳

حسن روحانی- رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام