کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

تبیین دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره‌وری و بهبود کیفیت صرفه‌جویی در هزینه و زمان اجرای طرح‌ها

تبیین بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ با عنوان “دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره‌وری و بهبود کیفیت صرفه‌جویی در هزینه و زمان اجرای طرح‌ها” (بخشنامه شماره ۸۷۲۰۷/۲۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور)

پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱، به منظور اعمال رویه یکسان در اجرای بخشنامه و پیرو هماهنگی به عمل آمده با شورای عالی فنی، در به کارگیری این بخشنامه موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

۱- در اجرای بند ۲ بخشنامه، استفاده از فهارس بهای پایه برای تعیین برآورد کارها الزامی است. پرداخت هزینه عملیات اجرا شده در پیمان‌هایی که به روش سرجمع، تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن، طرح و ساخت یا نظیر آن‌ها منعقد شده‌اند، بر اساس الگوی مشخص شده در پیمان خواهد بود.

۲- در اجرای بند ۴ بخشنامه، به منظور هماهنگی با شورای عالی فنی برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند و مشول بند «و» ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات باشند (معاملات با مبلغ بیش از ۲۰۰ برابر نصاب معاملات کوچک)، و برای تهیه برآورد آن‌ها از فهرست‌بهای خاص (فهرست‌بهای غیرپایه) استفاده شود یا اقلام ستاره‌دار آن بیش از حد تعیین شده در فهارس بهای پایه باشد، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند همزمان با ارسال درخواست به کمیسیون سه نفره (موضوع ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات)، فهرست‌بهای خاص تهیه شده را همراه با مستندات برای بررسی و تصویب به شورای عالی فنی ارسال دارند.

اقلام ستاره‌دار و فهرست‌بهای خاص باید دارای ساختاری مشابه با فهارس‌بهای پایه بوده و تمامی مستندات مربوط به قیمت گیری (نیروی انسانی، ماشین‌آلات و مصالح) و اسناد و مدارک کارسنجی و جداول تجزیه‌بها به شورای عالی فنی تسلیم شود.

۳- در اجرای بند ۵ بخشنامه، به روز رسانی برآورد اجرای کار بر اساس روش ارایه شده در بند ۳-۴ بخشنامه شماره ۶۵۶۶۳/۱۰۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ با عنوان «دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک‌ مرحله‌ای و دو مرحله‌ای» انجام می‌شود.

تبصره: در مناقصات واگذاری کار بر اساس بخشنامه شماره ۶۴۰۵/۱۰۰ مورخ ۴/۲/۱۳۸۹ با عنوان «انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع» در فرآیند ارزیابی مالی، به روز رسانی برآورد اجرای کار برای تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی و همچنین کنترل سقف ده درصد اضافه پیشنهادی پیمانکار نسبت به برآورد به روز شده بر اساس روش مندرج در بخشنامه شماره ۶۵۶۶۳/۱۰۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ عمل می‌شود. اما اسناد مناقصه و پیمان اجرای کار مطابق با نحوه به روز رسانی مندرج در بخشنامه سرجمع تنظیم می‌شود.

۴- منظور از کارهای خاص در تبصره ذیل بند ۵ بخشنامه، به کارهایی اطلاق می‌شود که برای تهیه برآورد آن از فهرست‌بهای خاص (فهرست‌بهای غیرپایه) استفاده شده است.

۵- برای مناقصات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی (موضوع بند ۵ بخشنامه) که برآورد به روزشده آن‌ها کمتر از پانصد برابر حد نصاب معاملات کوچک باشد، شورای فنی استان مرجع رسیدگی کننده به اضافه قیمت پیشنهادی پیمانکاران (پلوس بالای ده درصد) خواهد بود.

۶- در اجرای بند ۵ بخشنامه مدارکی که دستگاه مناقصه‌گذار برای بررسی اضافه قیمت پیشنهادی پیمانکار (پلوس) بالای ده درصد باید به شورای عالی فنی ارسال ند به شرح زیر است:

– گزارش روند مناقصه با ذکر دقیق تاریخ مربوط به فراخوان، تحویل اسناد و …

– یک سری از اسناد مناقصه (ترجیحا در قالب لوح فشرده) که در آن شاخص مبنای پیمان و نحوه تعدیل آحاد بها مشخص شده باشد.

– صورتجلسه کمیسیون مناقصه و نظر کمیته فنی بازرگانی

– جزئیات محاسبه تعیین مبلغ به روز شده و دامنه قیمتهای متناسب با اعمال بخشنامه شماره ۶۵۶۶۳/۱۰۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱

– جداول تجزیه بها و قیمت مصالح عمده ارائه شده توسط پیشنهاد دهنده منتخب و دو نفر بعدی بر اساس بخشنامه شماره ۴۹۵۱/۵۴- ۵۴۵۳/۱۰۲ مورخ ۹/۹/۱۳۷۷

– نام و شماره تلفن نماینده مطلع مناقصه‌گذار

محمدمهدی رحمتی- معاون نظارت راهبردی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام