کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها

دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها (بخشنامه شماره 28461/94 مورخ 3/3/1394 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

به استناد ماده (23) قانون برنامه و بودجه و ماده (6) آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی مصوب 1352 و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویبنامه شماره 42339/ت33497هـ مورخ 20/4/1385 هیأت وزیران) و مفاد بند (3-الف) قراردادهای تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها، موضوع پیوست شماره (7) بخشنامه شماره 4062/54/13010-1 مورخ 6/10/1363، این بخشنامه که به تصویب شورای عالی فنی نیز رسیده است، برای خدمات مرحله های اول و دوم قراردادهای تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها، از نوع گروه اول ابلاغ می شود؛ تا برای پرداخت هزینه خدمات از تاریخ 1/1/1394 به بعد، به مورد اجرا گذاشته شود.

ضریب (K) به صورت زیر محاسبه می شود:

K= 139/60

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام