آزمون تعیین صلاحیت
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار

دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار (بخشنامه شماره 30593/94 مورخ 5/3/1394 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

به استناد بند «پ» ماده (4) و بند «پ» ماده (23) آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده (12) قانون برگزاری مناقصات و بند «ب» ماده (12) آیین نامه اجرایی بند «الف» ماده (26) قانون برگزاری مناقصات و نیز مصوبه شماره 42339/ت33497هـ مورخ 20/4/1385 هیأت وزیران در خصوص نظام فنی و اجرایی کشور، محاسبه ظرفیت مجاز پیمانکاران برای ارزیابی کیفی و دعوت به مناقصه توسط دستگاه های اجرایی به صورت زیر می باشد:

1- حداکثر ظرفیت کاری پیمانکاران دارای صلاحیت بر اساس آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت به شماره 48013/23251هـ مورخ 11/12/1381 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن می باشد.

2- شرکت پیمانکاران صاحب صلاحیت در مناقصه و ارزیابی کیفی به شرط داشتن ظرفیت آزاد (تعدادی و ریالی) در رشته مربوطه و نیز معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه (http://sajar.mporg.ir) مجاز می باشد.

3- ارجاع کار بیش از حداکثر ظرفیت محاسبه شده فوق و بر اساس بند «پ» ماده (23) آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده (12) قانون برگزاری مناقصات تا 25% با تأیید کمیته فنی بازرگانی دستگاه اجرایی مجاز خواهد بود.

4- به استناد مصوبه 63007/ت23331هـ مورخ 19/12/1381 هیأت وزیران، در کارهایی که موضوع آنها دربرگیرنده چند رشته مختلف باشد، در صورتی که مبلغ برآورد کار در رشته فرعی کمتر از بیست و پنج درصد (25%) مبلغ برآورد کل بر اساس مبانی برآورد کار و کمتر از مبلغ ظرفیت پایه چهار در همان رشته فرعی باشد، ارجاع کار به پیمانکار به صورت یکجا در رشته اصلی انجام می شود.

5- حداکثر ظرفیت مجاز ریالی پیمانکاران هر ساله پس از ابلاغ «حد نصاب معاملات» توسط هیأت وزیران به صورت الکترونیکی و خودکار (بدون مراجعه حضوری) به روز می شود.

6- مناقصه گذار موظف است ظرفیت کاری پیمانکارا را طبق اطلاعات منتشره در پایگاه ساجار (http://sajar.mporg.ir) و یا پایگاه ملی مناقصات(http://iets.mporg.ir) و نیز با استفاده از گزارش های خوداظهاری شرکت استعلام و ارزیابی کند.

7-این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 75873/92 مورخ 25/8/1392 می باشد و از زمان ابلاغ لازم الاجراست.

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام