کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

اعلام ظرفیت مجاز پیمانکاران/ نحوه بروزآوری ظرفیت مجاز

ابلاغ جدول ظرفیت مجاز پیمانکاران و معافیت از مراجعه به سامانه ساجات برای بروزآوری ظرفیتهای مجاز این شرکتها (نامه شماره 69432 مورخ 30/4/1394 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

دستگاه های اجرایی موضوع بند ب ماده (1) قانون برگزاری مناقصات، پیمانکاران و مهندسان مشاور

نظر به ابلاغ بخشنامه شماره 30593/94 مورخ 5/3/1394 رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار به اطلاع می رساند، شرکت های پیمانکاری که دارای گواهینامه معتبر هستند، نیازی به مراجعه به سامانه ساجات برای بروزآوری ظرفیت مجاز خود ندارند (به استثنای درج کارهای جدید).

بدیهی است تا زمان بروزآوری سامانه های ساجار و ساجات مطابق این بخشنامه، دستگاه های مناقصه گزار مطابق بخشنامه پیوست و جدول ظرفیت مجاز نسبت به محاسبه ظرفیت مانده کاری مناقصه گران صلاحیت دار اقدام نمایند.

شایان ذکر است به استناد بند الف ماده 11 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات در مناقصات پیمانکاری یک مرحله ای، در صورتی که برآورد هزینه اجرای کار از بیست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نکند، ارزیابی کیفی مناقصه گران محدود به دارا بودن گواهینامه صلاحیت معتبر می باشد، لذا با توجه به افزایش ظرفیت کاری مجاز ارزیابی کیفی مناقصه گران در دامنه مذکور نیز توصیه می گردد.

حداکثر ظرفیت کاری مجاز پیمانکاران

ارقام: میلیون ریال

رشته/ پایه یک دو سه چهار پنج
نفت و گاز 1.897.350 948.675 475.380 237.690 83.400
ساختمان و ابنیه 1.264.900 632.450 316.920 158.460 55.600
آب 1.897.350  948.675 475.380 237.690 83.400
راه و ترابری 1.897.350   948.675  475.380  237.690  83.400
 صنعت و معدن 1.897.350   948.675  475.380  237.690  83.400
نیرو  1.897.350   948.675  475.380  237.690  83.400
تأسیسات و تجهیزات  885.430  442.715  221.844  110.922 38.9020
 کاوش های زمینی  505.960  252.980  126.768 63.384 22.240
 ارتباطات  885.430   442.715   221.844   110.922  38.9020
کشاورزی  505.960  252.980  126.768 63.384 22.240
مرمت آثار باستانی  505.960  252.980  126.768 63.384 22.240

 غلامحسین حمزه مصطفوی- رییس امور نظام فنی و اجرایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام