کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

اصلاح آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۳۷۳۹۵/ت۴۲۹۸۶هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ موضوع اصلاح آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۲۱/ت۵۳۷۲۸هـ مورخ ۴/۴/۱۳۹۶ هیأت وزیران)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت علمی و فنآوری رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه ۲۸/۳/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۸۶۸۴۹/۱۱ مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۵ معاونت علمی و فنآوری رییس‌جمهور و به استناد بند (هـ) ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- تصویب کرد:

متن زیر جایگزین بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۳۷۳۹۵/ت۴۲۹۸۶هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ می‌شود:

۱- تبصره‌های زیر به جزء (۶) بند (الف) ماده (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت۴۲۹۸۶ک مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ اضافه می‌شود:

تبصره ۱- موافقت قطعی انجام فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی، مراکز رشد و پارک‌های علمی و فنآوری و سایر مراکز تحقیقاتی قانونی در زمینه مربوط که حسب مورد توسط وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر و تأییدیه شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان که از سوی کارگروه موضوع ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ صادر می‌شود به منزله گواهی‌نامه صلاحیت برای ارجاع کار پژوهشی تلقی می‌گردند.

تبصره ۲- شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان صرفاً مجاز به انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای برای تولید دانش فنی یا توسعه کالاها و خدمات دانش‌بنیان در زمینه تخصصی تأیید شده از سوی کارگروه فوق هستند و سقف مبلغ قراردادهای پژوهشی سالیانه آنها حداکثر تا میزان دو برابر درآمد ناشی از کالاها و خدمات دانش‌بنیان مندرج در اظهارنامه مالیاتی سال گذشته آنها معتبر خواهد بود. دستگاه‌های مشمول موظفند فعالیت‌های پژوهشی این تبصره را در سامانه سمات ثبت کنند. وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری گزارش‌های مربوط را بررسی و در صورت لزوم لغو صلاحیت انجام فعالیت‌های پژوهشی و یا توصیه‌های لازم را به کارگروه و دستگاه مربوط اعلام می‌کند تا اقدام مقتضی انجام گیرد. کلیه دستگاه‌ها ملزم به رعایت تصمیمات اعلامی هستند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام