کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (بخشنامه شماره 376049/97 مورخ 18/7/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

بخشنامه به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

به استناد نظام فنی و اجرایی کشور (طرح ها و پروژه های مربوط به مدیریت پدیدآوری و بهره برداری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری دستگاه های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه) و ماده (23) قانون برنامه و بودجه، این دستورالعمل که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، در قراردادهای ریالی فاقد تعدیل نرخ و فاقد پرداخت هر گونه مابه التفاوت (بجز ماده 9 و پیمان سرجمع مندرج در ماده ب- 1) که از محل وجوه عمومی تأمین اعتبار می شود و آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار بعد از 1/5/1391 تا 1/1/1397 بوده و قرارداد بر اساس آن منعقد شده باشد به شرح زیر از نوع گروه اول (لازم الاجرا) در 7 صفحه ابلاغ می گردد تا دستگاه های اجرایی ضوابط این بخشنامه را به کارکردهای پس از 1/10/1396 تا 29/12/1397 اعمال و در چارچوب ضوابط پرداخت نمایند.

 دانلود متن بخشنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام