کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

اصلاح دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت سال ۱۴۰۱

اصلاح دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت سال ۱۴۰۱ (بخشنامه شماره ۵۷۸۰۴۶/۱۴۰۱ مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور)

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی و مهندسان مشاور

اصلاح دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت سال ۱۴۰۱

به استناد ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و آئین نامه اجرایی آن، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۵۲۵۴/ت۵۷۶۹۷هـ مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران و ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و با توجه به مصوبه شورای عالی فنی، ضریب بالاسری مندرج در بند (۱۲) «دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت»، موضوع بخشنامه شماره ۱۹۰۱۱۱/۱۴۰۱ مورخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۱، مطابق با مفاد بند (۵) بخشنامه شماره ۹۹۳۴۸/۱۴۰۰ مورخ ۰۴/۰۳/۱۴۰۰، تعیین می‌گردد تا برای محاسبه هزینه خدمات نظارت از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۱ به بعد و در قراردادهایی که تسویه حساب نشده‌اند، ملاک عمل قرار گیرد.

سید مسعود میرکاظمی- معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام