کتاب استخدامی اداری ها
قوه قضائيه

در خصوص خرید و فروش و قاچاق سلاح و مهمات

در خصوص خرید و فروش و قاچاق سلاح و مهمات (بخشنامه شماره 100/322494/9000 مورخ 20/12/1398 رییس قوه قضاییه)

مراجع قضایی سراسر کشور

نظر به اینکه خرید و فروش و قاچاق سلاح و مهمات و اقلام یا مواد تحت کنترل در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، مصوب 1390 جرم شناخته شده و مرتکبین خصوصاً در مواردی که به نحو انبوه و سازمان یافته مبادرت به این جرم نمایند، دارای مجازات‌های سنگین می‌باشند، مقتضی است مراجع قضایی نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم معمول دارند.

1- دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها خصوصاً شهرستان‌های مرزی ضمن هماهنگی با ضابطین انتظامی و امنیتی و فرمانداری‌ها، راه‌های پیشگیری از وقوع جرم مذکور را بررسی و با برنامه‌ریزی مدون و مشخص نسبت به آن اقدامات مقتضی را معمول نمایند.

2- در موارد وقوع جرم یاد شده، پرونده به یکی از قضات توانمند ارجاع و با بکارگیری ضابطان مربوط و با جدیت تمام نسبت به شناسایی فروشندگان، عرضه کنندگان یا واردکنندگان و شرکاء و معاونین آنها اقدام گردد.

3- دادگاه‌ها با رعایت قوانین، خصوصاً فصل چهارم قانون مذکور نسبت به رسیدگی و صدور رأی مناسب اقدام نمایند.

4- در صورت صدور احکام نامناسب و مغایر با موازین قانونی، دادستان‌ها با استفاده از اختیارات قانونی نسبت به اعتراض و تجدیدنظرخواهی از این قبیل آراء اقدام نمایند.

5- نسخه‌ای از اعتراض دادستان‌ها به احکام، همراه با مستندات مربوط و خصوصاً در ارقام بالای سه قبضه سلاح و مهمات به دادستانی کل کشور ارسال شود.

6- دادستان کل کشور ضمن نظارت بر عملکرد دادسراها در این خصوص، به نحو مستمر موارد اعلامی را پیگیری و اقدام لازم قانونی معمول نماید. هماهنگی با شورای امنیت کشور و فرماندهان انتظامی و امنیتی و سایر مسئولان مربوط در مرکز برای پیشگیری و کاهش جرم مذکور و نیز نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه با دادستان کل کشور خواهد بود.

سید ابراهیم رییسی- رییس قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام