آزمون تعیین صلاحیت
قوه قضائيه

قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی

‌قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزی (‌مصوب ۱۹/۲/۱۳۴۳ کمیسیون مشترک دادگستری)

‌ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون شرایط ورود به خدمت قضایی به قرار زیر است:

۱- تابعیت اصلی ایران.

۲- داشتن دانش‌نامه لیسانس در رشته قضایی از دانشکده‌های حقوق داخله و یا لیسانس حقوق از دانشکده‌های حقوق خارجه و یا درجات بالاتر از‌آنها.

۳- داشتن مذهب اسلام و امانت و معروفیت به حسن اخلاق و دیانت و علاقمندی به سنتهای ملی.

۴- اتمام دوره کارآموزی.

۵- سن بیست و پنج سال تمام.

اشخاص زیر به مشاغل قضایی پذیرفته نخواهند شد:

۱- کسانی که به واسطه ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم شده و یا به اتهامات مذکور کیفرخواست علیه آنها صادر شده باشد مادام که برائت حاصل ‌نکرده‌اند.

۲- کسانی که معروف به فساد عقیده یا اخلاق بوده و متجاهر به فسق هستند.

‌ماده ۲- از تاریخ تصویب این قانون داوطلبان خدمات قضایی وقتی به تصدی مشاغل مزبور قبول می‌شوند که دوره کارآموزی را با موفقیت به اتمام‌ رسانده و پایان‌نامه دوره کارآموزی را دریافت دارند مدت کارآموزی دو سال است برنامه تعلیمات دوره کارآموزی به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری‌ معین خواهد شد.

‌ماده ۳- آیین‌نامه انتخاب داوطلبان مشاغل قضایی را از طریق مسابقه وزارت دادگستری تنظیم می‌نماید.

ماده ۴- اشخاص زیر در صورتی که واجد شرایط مقرر در ماده اول این قانون باشند از کارآموزی قضایی معاف خواهند بود:

کسانی که در تاریخ تصویب این قانون دارای پنج سال سابقه وکالت درجه اول دادگستری بوده و همچنین کارمندان اداری که پنج سال سابقه خدمت در‌وزارت دادگستری داشته باشند و در امتحانات مقرره در حدود برنامه‌ای که برای کارآموزی قضایی مقرر است شرکت نموده و پذیرفته شوند.

‌ماده ۵- به کسانی که برای ورود به دوره کارآموزی قضایی انتخاب شده‌اند مقرری ماهیانه معادل با حقوق و مزایایی که به پایه ۳ قضایی در مرکز‌تعلق می‌گیرد پرداخت خواهد شد. و در مرکز به کارآموزی اشتغال خواهند یافت و پس از اتمام دوره کارآموزی و موفقیت در امتحانات و اخذ پایان‌نامه‌ کارآموزی هرگاه از جهات اخلاقی نیز شایستگی آنها برای خدمات قضایی مورد تصویب وزارت دادگستری واقع گردد با پایه ۴ قضایی در مرکز و یا با پایه ۵ قضایی در شهرستانها استخدام می‌شوند و به سمت کارمندی علی‌البدل دادگاه بخش و یا دادیاری درجه ۲ دادسرای شهرستان منصوب خواهند شد و ‌چنانچه در امتحانات دوره کارآموزی موفقیت حاصل نکردند دوره کارآموزی یک سال دیگر بدون دریافت مقرری تمدید خواهد شد و اگر باز هم از عهده‌ امتحانات برنیایند به کارآموزی آنها خاتمه داده می‌شود و مدت کارآموزی آنها هیچ گونه سابقه خدمت دولتی ایجاد نخواهد کرد.

‌ماده ۶- مدت کارآموزی کسانی که به خدمت قضایی پذیرفته شده‌اند جزو مدت خدمت محسوب ولی از لحاظ ترفیع جزو مدت توقف در پایه‌ منظور نخواهد شد.

‌کارآموزان قضایی از حیث مسئولیت در حکم کارمندان دولت خواهند بود.

ماده ۷- شرط تثبیت رتبه قضایی کسانی که با پایه ۵ قضایی استخدام می‌شوند لااقل سه سال تمام اشتغال به خدمت قضایی از موقع ورود به‌خدمت در شهرستانهای خارج از مرکز است.

‌ماده ۸- کسانی که واجد شرایط ورود به خدمت قضایی هستند وقتی به خدمت قضایی پذیرفته می‌شوند که طبق آیین‌نامه‌ای که وزارت دادگستری‌تنظیم خواهد نمود سوگند یاد نمایند.

‌ماده ۹- وزارت دادگستری می‌تواند از وجود کارمندان لیسانسیه دارای پایه اداری که در وزارت دادگستری به کار تقریرنویسی اشتغال دارند در سایر‌مشاغل اداری وزارت دادگستری نیز استفاده نماید.

‌ماده ۱۰- وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.

چون به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تصویب‌نامه شماره ۷۳۵۴-۷/۵/۱۳۴۲ مربوط به استخدام قضات و شرایط کارآموزی که در‌ تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم شده بود به کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین ارجاع گردید و اصلاحاتی در آن به عمل آمد و در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب کمیسیون مزبور رسید و تا تصویب نهایی مجلسین اجرا خواهد شد.

‌رییس مجلس سنا- مهندس شریف امامی

رییس مجلس شورای ملی- مهندس عبدالله ریاضی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام