کتاب استخدامی اداری ها
وزارت راه و شهرسازی

اصلاح تشكيلاتي موسسات آموزشي و پژوهشي وزارت راه و شهرسازی

اصلاح جايگاه تشكيلاتي موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت راه و شهرسازي (مصوبه شماره ۶۳۲۸/۹۲/۲۰۶ مورخ ۵/۴/۱۳۹۲ شوراي عالي اداري)

وزارت راه و شهرسازي- وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري- وزارت امور اقتصادي و دارايي

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

شوراي عالي اداري در يكصد و شصتمين جلسه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، به منظور اصلاح جايگاه تشكيلاتي مؤسساتي پژوهشي وابسته به وزارت راه و شهرسازي و بهره گيري مؤثر از ظرفيت اين مراكز در انجام وظايف محوله، تصويب نمود:

ماده ۷ مصوبه شماره ۲۹۶۸۷/۲۰۶ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شوراي عالي اداري لغو مي شود.

محمود احمدي نژاد- رييس جمهور و رييس شوراي عالي اداري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام