کتاب استخدامی اداری ها
وزارت راه و شهرسازی

آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موضوع تخصیص زمین و مسکن

آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موضوع: «تخصیص زمین و مسکن به خانوار پس از تولد فرزند سوم»

وزارت راه و شهرسازی پیش نویس آیین نامه اجرایی «تخصیص زمین و مسکن به خانوار پس از تولد فرزند سوم» را به دولت ارایه کرد

با توجه به تکلیف مقرر در ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبنی بر تدوین آیین نامه اجرایی این ماده درخصوص تخصیص زمین و مسکن به خانوار پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، وزارت راه و شهرسازی آیین نامه اجرایی این ماده از قانون مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت مکلف است به منظور تحقق بند «چ» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، يك قطعه زمين يا واحد مسكوني حداكثر به ميزان (۲۰۰) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفكيك بر اساس طرح هاي هادي روستايي و شهري يا طرح هاي جامع و تفصيلي شهري مصوب براي ساكنين در روستاها يا شهرهاي كمتر از ۵۰۰ هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بيشتر به صورت مشترك و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزينه آماده سازي فقط براي يكبار به صورت فروش اقساطي با ۲ سال تنفس و ۸ سال اقساط اعطاء نمايد و سند مالكيت، پس از پرداخت آخرين قسط، ظرف حداكثر يك ماه به مالكين تحويل داده مي شود.

همچنین به موجب تبصره (۳) ماده مذکور، وزارت راه و شهرسازي مكلف شده با همكاري وزارت جهاد كشاورزي آيين نامه موضوع این ماده را حداكثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون یاد شده تهيه و جهت تصويب، به هيئت وزيران ارائه نمايد.

بر همین اساس، وزارت راه و شهرسازی پیش نویس آیین نامه اجرایی فوق را تهیه و جهت بررسی و تصویب در هیئت وزیران، به دولت ارایه کرده است.

به موجب آیین نامه پیشنهادی، خانوارها در صورتی مشمول استفاده از امکانات دولتی موضوع این آیین نامه می باشند که فرزند سوم یا بیشتر آن خانوار پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مورخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰) متولد و دارای سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا بر اساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن باشد.

همچنین براساس پیش نویس آیین نامه یاد شده، در صورت عدم امکان تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای مفاد این آیین نامه توسط دولت، ضروری است اراضی مورد نیاز از طریق الحاق و یا تغییر کاربری در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه، تأمین گردد.

گفتنی است، پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی هم اکنون در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت مراحل بررسی کارشناسی را سپری می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام