کتاب استخدامی اداری ها
وزارت راه و شهرسازی

آیین نامه تأمین مسکن خانوارها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر ابلاغ شد

آیین نامه تأمین مسکن خانوارها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر موضوع: ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (تصویبنامه شماره ۱۱۷۱۷۳/ت۵۹۷۹۱هـ مورخ ۴/۷/۱۴۰۱ هیئت وزیران)

وزارت راه و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی

هیئت وزیران در جلسه ۲۷/۶/۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی (با همکاری وزارت جهاد کشاورزی) و به استناد تبصره (۳) ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب ۱۴۰۰-، آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موضوع: تأمین مسکن خانوارها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر

ماده ۱- خانوارها در صورتی مشمول اسفاده از امکانات دولتی موضوع این آیین نامه می باشند که فرزند سوم یا بیشتر آن خانوار پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب ۱۴۰۰- متولد و دارای سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا بر اساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویبنامه شماره ۲۴۱۹۸/ت۴۱۵۲۷ک مورخ ۷/۲/۱۳۸۸ با اصلاحات بعدی آن باشد.

ماده ۲- این آیین نامه مشمول خانوارهایی می گردد که نرخ باروری شهرستان محل زادگان پدر یا فرزند، بر اساس سرشماری نفوس و مسکن و با اعلام مرکز آمار ایران، بالای ۲.۵ نباشد.

ماده ۳- وزارت راه و شهرسازی (به نمایندگی از دولت) مکلف است به منظور تأمین مسکن خانوارها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، یک قطعه زمین حداکثر به مساحت ۲۰۰ متر مربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس طرح های هادی روستایی یا طرح های جامع شهری مصوب یا واحد مسکونی برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر در شهر و روستای محل سکونت فقط برای یک بار و بر اساس هزینه آماده سازی زمین در زمان واگذاری به صورت فروش اقساطی با (۲) سال تنفس و (۸) سال تقسیط بدون اعمال تخفیف واگذار نماید.

تبصره ۱- هزینه آماده سازی زمین شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه تأسیاست زیربنایی و احداث مساجد می‌باشد.

تبصره ۲- واگذاری واحد مسکونی بر اساس هزینه آماده سازی زمین و هزینه تمام شده ساخت می باشد.

تبصره ۳- انتقال سند مالکیت پس از آخرین قسط به نام متقاضی انجام می‌شود و متقاضی قبل از انتقال سند حق واگذاری به غیر را ندارد.

تبصره ۴- برای ساکنین شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت، زمین یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در این ماده بسته به اعلام ظرفیت توسط دولت مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرک‌های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا زادگاه پدر و مادر مشروط به اینکه بالاتر از پانصد هزار نفر نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر، به انتخاب مادر اختصاص می‌یابد.

ماده ۴- زمین یا واحد مسکونی موضوع این آیین نامه به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر واگذار می گردد و سند مالکیت حداکثر یک ماه پس از پرداخت آخرین قسط به نام ایشان منتقل می گردد.

تبصره- مالکیت زمین یا واحد مسکونی در صورت فوت هر یک از پدر و مادر بر اساس موازین قانونی ارث به ورثه متوفی تعلق می‌گیرد.

ماده ۵- زمین یا واحد مسکونی موضوع این آیین نامه در خانوارهای چند همسری، صرفاً در صورتی که فرزندان (سه فرزند یا بیشتر) از یک پدر و مادر متولد شده باشند، قابل واگذاری می‌باشد.

ماده ۶- در صورتی که تعداد خانوار مشمول این آیین نامه در هر شهر و طرح (پروژه) بیشتر از ظرفیت زمین یا واحد مسکونی قابل تأمین توسط دولت باشد، اولویت واگذاری با خانوارهای فاقد مالکیت و دارای فرم (ج) سبز است. برای سایر متقاضیان در این شهرها و طرح (پروژه)ها، بسته به ظرفیت اعلامی توسط وزارت راه و شهرسازی مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در سایر طرح (پروژه)ها یا در شهرک‌های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا شهر زادگاه پدر یا مادر مشروط به اینکه بالاتر از پانصدر هزار نفر جمعیت نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر به انتخاب مادر و در صورت فوت پدر و مادر به انتخاب ولی یا سرپرست قانونی، تأمین می‌شود.

ماده ۷- اراضی موضوع این آیین‌نامه شامل اراضی ملی و دولتی واقع در طرح‌های هادی مصوب روستایی و یا طرح‌های جامع شهری و با رعایت مفاد تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن -مصوب ۱۴۰۰- می‌باشد.

تبصره- در صورت نیاز به توسعه طرح‌های هادی روستایی و یا طرح‌های جامع شهری جهت تأمین زمین و مسکن خانوارهای مشمول این آیین‌نامه، محدوده‌های متصل به طرح‌های مصوب قبلی در اولویت می‌باشد.

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور

صفحات رسمی شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام