آزمون تعیین صلاحیت
وزارت راه و شهرسازی

آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۷/۷/۱ هیات وزیران)

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای.

ب ـ کامیون: وسیله حمل و نقل بار با ظرفیت بیش از (۱۰) تن.

پ ـ ظرفیت: حداکثر وزن مجاز ناخالص حمل (وزن کامیون + وزن محموله) یا وزن مجاز ناخالص ترکیبی (وزن کامیون کشنده + وزن تریلر + وزن محموله) وسیله نقلیه که در کارت مشخصات وسیله نقلیه درج شده است.

ماده ۲ـ کامیون‌های وارداتی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ بیش از سه سال از زمان ساخت آنها نگذشته باشد.

ب ـ از خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو -مصوب ۱۳۸۶- و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه شماره ۷۴۱۵/ت۵۱۶۸۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸ و اصلاحات بعدی آن، برخوردار باشند.

پ ـاز نظر ایمنی، کیفیت و آلایندگی‌های محیطزیست با استانداردهای روز و اجباری مورد تأیید مراجع ذیربط انطباق داشته باشد.

تبصره ـ سازمان موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سایر مشخصات کامیونهای وارداتی، ترکیب و تعداد ناوگان مورد نیاز و ضوابط آنها را با تأیید وزیر راه و شهرسازی اعلام عمومی نماید.

ماده ۳ـ سازمان موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، با هماهنگی دستگاههای مربوط نسبت به ایجاد سامانه یکپارچه ثبت تقاضا و اعلام نتیجه نهایی آن به متقاضیان اقدام نماید. فرایند اقدام باید به نحوی برنامهریزی شود که از زمان ثبت تقاضا تا اعلام نتیجه نهایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط حداکثر یک ماه به طول بینجامد.

ماده ۴ـ واردات هر یک دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن بیش از بیست و پنج سال گذشته باشد و با ظرفیت حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی میباشد.

تبصره ۱ـ کامیون مورد اسقاط باید دارای معاینه فنی معتبر در زمان اسقاط باشد.

تبصره ۲ـ به ازای اسقاط هر کامیون موضوع این ماده سود بازرگانی کامیون وارداتی بیست و پنج درصد (۲۵%) کاهش مییابد.

ماده ۵ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان) موظف است هر سه ماه یکبار گزارش روند اجرای این آییننامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام