کتاب استخدامی اداری ها
وزارت راه و شهرسازی

تنقیح مصوبات مربوط به حمل و نقل ریلی

تنقیح مصوبات مربوط به حمل و نقل ریلی (تصویبنامه شماره ۱۵۶۶۸۰/ت۵۸۴۱۱هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹)

شناسنامه قانون | train

وزارت راه و شهرسازی- معاونت حقوقی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور -مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد:

۱- از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، مصوبات مندرج در فهرست پیوست شماره (۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعم از اینکه منتفی یا اجرای شده یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی گردیده باشد، به نحو مذکور در پیوست، نسخ صریح می شود.

۲- فهرست مصوبات معتبر هیئت وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رییس جمهور در موضوع حمل و نقل ریلی (راه آهن) به شرح پیوست (۲) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعلام می شود. معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی به نحو مقتضی نسبت به … و اطلاع رسانی متن تنقیح شده این مصوبات اقدام کند.

۳- فهرست مصوبات منسوخ صریح و باطل شده یا غیرمعبر با انقضای زمان اجراء به شرح پیوست های شماره (۳) و (۴) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، می‌باشد.

۴- اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه، به شرح بندهای بالا، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش‌های آن مصوبه نیت مگر آن که در پیوست‌ها تصریح شده باشد و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلا به موجب آن لغو شده است نمی‌باشد.

۵- ارایه هر گونه پیشنهاد در موضوع حمل و نقل ریلی (راه آهن) جهت تصویب در هیئت وزیران، منوط به تعیین آثار تنقیحی آن بر تصویبنامه حاضر است.

۶- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور هر سال نسبت به به روزرسانی پیوست های این تصویب نامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیئت وزیران ارایه کند.

۷- وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به تنقیح مصوبات مراجع وضع درون دستگاه متبوع، در موضوع حمل و نقل ریلی (راه آهن) اقدام کند.

۸- شمول این تصویبنامه، مصوبات عادی (غیرطبقه بندی) هیئت وزیران، کمیسیون های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رییس جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی، مصرح در موضوع حمل و نقل ریلی (راه آهن) از سال ۱۲۸۵ تا پایان بهمن ۱۳۹۹ است و شامل مصوبات راه آهن شهری (مترو) نمی باشد. هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویبنامه که در پیوست ها درج نشده، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیئت وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد می باشد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام