کتاب استخدامی اداری ها
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۵ الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۵ الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب جلسه ۱۳۹۵/۴/۹ هیأت وزیران)

هیأت‌وزیران در جلسه ۹/۴/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران و به استناد ماده ۷۵ الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۳ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۵ الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده۱ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این آیین‏نامه پیشنهادهای خود درخصوص ایجاد ابزارهای خاص تأمین مالی بخش تعاون در بازار سرمایه کشور را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه می‌نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسب پیشنهادهای ارایه شده و یا به صورت مستقل با بررسی امکان ایجاد ابزارهای یادشده در بازار سرمایه کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره ـ در راستای تمهید زمینه دسترسی شرکت‌های تعاونی به ابزارهای مالی، اشخاص مزبور مجاز به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ در چارچوب مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند.

ماده۲ـ در مواردی که شرکت‌های تعاونی اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه می‌نمایند، سازمان بورس و اوراق بهادار تضمین کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری در خصوص پرداخت وجوه مربوط اعم از اصل و سود اوراق را می‏پذیرد.

ماده۳ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به ثبت اوراق بهادار شرکت‌های تعاونی سهامی عام و تمهید قابلیت خرید و فروش سهام آنها در بازار بورس یا فرابورس مطابق مقررات بازار سرمایه می‌باشد.

تبصره ـ موارد استثنا و معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با نظر سازمان یادشده تعیین خواهد شد.

ماده۴ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، زمینه انجام معاملات سهام شرکت‌های تعاونی متعارف را در بازار سرمایه فراهم نماید.

ماده۵ ـ در صورتی که پرداخت اصل و سودهای مربوط به اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت‌های تعاونی در سررسیدهای معین توسط بانک‌ها و یا موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده باشد، رعایت نسبت‌های مالی مندرج در دستورالعمل‌های انتشار اوراق بهادار برای شرکت‌های تعاونی الزامی نمی‌باشد.

ماده۶ ـ سازمان خصوصی‌سازی موظف است در راستای اجرای بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مبنی بر اعمال مشوق­های حمایتی برای بخش تعاون به میزان بیست درصد بیشتر از سایر بخش‌ها و در راستای اجرای ماده (۲۰) قانون یادشده، زمینه و شرایط واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی قابل واگذاری به شرکت‌های تعاونی را بررسی نموده و در صورت لزوم ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه، شیوه­نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط، از جمله شیوه‌نامه «تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری‌ها» مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ هیأت واگذاری و آیین‌نامه «نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری» مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاست­های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را جهت اصلاح به مرجع قانونی ذی‌ربط ارایه نماید. اصلاحات مذکور به گونه‌ای انجام می‌گیرد که بیانگر مزیت‌های مشخصی برای بخش تعاونی در مورد مشوق‌ها و شرایط واگذاری باشد.

ماده ۷ـ در راستای تبصره ماده (۵) قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) موظف است به منظور فراهم شدن بستر اجرای تبصره مذکور، پیشنهادهای لازم جهت اصلاح دستورالعمل «واگذاری سهام یا بنگاه‌های قابل واگذاری از طریق مذاکره و ویژگی‌های لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از این طریق» مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ هیأت واگذاری را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه به هیأت مذکور ارایه نماید.

ماده ۸ ـ سازمان خصوصی‌سازی موظف است در راستای اطلاع­رسانی مناسب به بخش تعاونی پیرامون بنگاه‌های مشمول واگذاری در ابتدای هر سال فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری به همراه اطلاعات موجود آن بنگاه‌ها شامل صورت‌های مالی، گزارش­ های ارزیابی سهام و اساسنامه و همزمان با انتشار آگهی عرضه سهام این بنگاه‌ها، اطلاعات، شامل صورت‌های مالی، گزارش‌های ارزیابی سهام و اساسنامه را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران ارسال نماید. اتاق یادشده موظف است اطلاعات ارسالی توسط سازمان خصوصی‌سازی را به همراه این آیین‌نامه به نحو مقتضی به فعالان مرتبط با حوزه فعالیت شرکت مشمول واگذاری در بخش تعاون اطلاع­ر سانی نماید.

ماده ۷۵ الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تأمین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی های قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم کرده و در راستای اجرای ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در خصوص نحوه واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی، واگذاری به تعاونی ها را تسهیل نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی آیین نامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب هیأت وزیران ارائه کند.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام