کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

اصلاح ضريب حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران سال 1388

اصلاح تصويب‌نامه شماره 35095/ت39916هـ مورخ 7/3/1387 هیأت وزیران موضوع ضريب حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران يا مستمري‌بگيران (مصوبه شماره 229938/ت42196ك مورخ 20/11/1388 هیأت وزیران)

وزارت رفاه و تأمين‌اجتماعي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 22/9/1388 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 57924/11265هـ/ب مورخ 11/10/1387 و با رعايت بند «ك» تصويب‌نامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمود:

الف- تصويب‌نامه شماره 35095/ت39916هـ مورخ 7/3/1387 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

1- در بند (3)، عبارت « و نيز معادل پاداش پايان خدمت كاركناني كه دستگاه اختيار موافقت با بازنشستگي آنها را براساس قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و ساير قوانين دارد» پس از عبارت «ملزم به بازنشسته نمودن آنان است» اضافه مي‌شود.

2- بند (4) حذف و عنوان تبصره آن به بند (4) اصلاح مي‌شود و عبارت «ساز و كار مقرر در اين بند» به عبارت «سازوكار مقرر در بند (3)» اصلاح مي‌شود.

3- در بند (10) عبارت «به ميزان ده درصد» به عبارت «با رعايت ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري در حد اعتبار مصوب بودجه سالانه موضوع ماده (126) قانون يادشده» اصلاح و متن زير به انتهاي اين بند اضافه مي‌شود: «ميزان افزايش موضوع اين بند توسط كارگروهي مركب از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي و وزراي امور اقتصادي و دارايي و رفاه و تأمين اجتماعي با رعايت اين بند و قوانين و مقررات مربوط تعيين مي‌گردد.»

4- متن زير به انتهاي تبصره بند (12) اضافه مي‌شود:

«تداوم اجراي اين تبصره از تاريخ اعلام ايراد رييس مجلس شوراي اسلامي مجاز نمي‌باشد.»

ب- در مورد بندهاي (6) ، (7) و (9) و تبصره (1) بند (7) تصويب‌نامه يادشده از زمان اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع ماده 78 قانون مذكور) مفاد آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط به فصل يادشده ملاك عمل خواهد بود.

اين تصويب‌نامه در تاريخ 18/11/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور- محمدرضا رحيمي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام