کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین‌ وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی در نهادهای انقلاب‌ اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی

قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین‌ وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی در نهادهای انقلاب‌ اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴

قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین‌ وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی در نهادهای انقلاب‌ اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی

ماده ۱- مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در صورتی که قبل از استخدام سابقه خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی داشته ‌باشند سابقه خدمت تمام وقت آنان در نهادهای مزبور از لحاظ‌ پایه یا درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه‌ جزو سوابق خدمت دولتی آنان منظور و محسوب خواهد شد.

تبصره ۱- منظور از خدمت تمام وقت انجام وظیفه برابر ساعات‌کار مقرر در مورد کارکنان نهاد ذیربط بوده و مشروط بر آن‌است که حداقل از ۴۰ ساعت کار در هفته کمتر نباشد.

تبصره ۲- در صورتی که در برخی از مؤسسات موضوع این قانون مقرراتی در مورد تعیین میزان کسور بازنشستگی یا حق بیمه‌بابت احتساب سوابق خدمت مزبور وجود نداشته باشد کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم مستخدم بر اساس اولین حقوق خدمت رسمی یا ثبت یا دائم در مؤسسه متبوع محاسبه و توسط مستخدم پرداخت خواهد شد.

ماده ۲- مأموریت کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی به ‌دستگاه‌های موضوع ماده یک این قانون با موافقت آنان و دستگاه‌های ذیربط مجاز می‌باشد و حقوق و مزایای آنان در مدت مأموریت بر اساس شغلی که در مؤسسه محل مأموریت‌عهده دار خواهند شد از اعتبار مؤسسه مزبور پرداخت خواهدشد.

ماده ۳- چنانچه سن اشخاص مذکور در ماده یک بلحاظ خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی از حداکثر سن مجاز برای ‌استخدام تجاوز نماید با پرداخت کسور بازنشستگی سهم‌ دولت توسط مستخدم بابت سنوات مازاد بر سن مجاز، به‌تعداد سنواتی که در خدمت نهادها بوده‌اند به حداکثر مذکوراضافه می‌گردد تا استخدام آنان بلامانع باشد.

ماده ۴- دولت موظف است ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ این‌قانون ضوابط نهاد انقلابی به ضمیمه فهرست نهادهای انقلاب ‌موجود را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی‌ تقدیم نماید.

ماده ۵- آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان امور اداری واستخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

مرتبط: آیین‌نامه اجرایی قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی در نهادهای انقلاب‌ اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام