کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

ارسال فرم واریز کسور بازنشستگی و فایل اطلاعات شاغلین حداکثر تا پانزدهم هر ماه

ارسال فرم واریز کسور بازنشستگی و فایل اطلاعات شاغلین حداکثر تا پانزدهم هر ماه توسط دستگاه اجرایی (بخشنامه شماره ۱۸۹۷۹۱/۵۳ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ خزانه‌داری کل کشور)

ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی

به پیوست تصویر نامه شماره ۱۵۴۵۸/ص/۲۱۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۰ مدیر عامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری ارسال می‌گردد. به منظور تسریع در روند صدور احکام بازنشستگان صندوق موصوف مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ارسال فرم وارزی کسور بازنشستگی (فرم ۱/۵) و فایل اطلاعات شاغلین هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد توسط دستگاه اجرایی تنظیم و مطابق ساز و کار مربوطه به مدیریت های اجرایی صندوق مذکور در مراکز استان‌های کشور مورد پیگیری قرار گیرد.

سید رحمت‌الله اکرمی- خزانه‌دار کل کشور

نامه شماره ۱۵۴۵۸/ص/۲۱۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۰

جناب آقای اکرمی

معاون محترم نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار کل کشور

ضمن تشکر از همکاری و مساعی جناب عالی و همکاران محترم آن حوزه در واریز به موقع کسور بازنشستگی کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی به استحضار می‌رساند:

صندوق بازنشستگی کشوری در راستای تحقق دولت الکترونیک اقدام به ارتقاء سیستم های عملیاتی و ایجاد ارتباط هوشمند میان آنها نموده است. ثبت سریع مبالغ کسور واریزی و نیز بارگذاری اطلاعات شاغلین دستگاه‌های مشترک در سیستم‌های درآمد و هزینه و مالی و نیز سامانه جامع شاغلین این صندوق علاوه بر اینکه موجب دقت در تنظیم صورت‌های مالی صندوق می‌گردد، در عین حال با توجه ارتباط بین سیستمی که وجود دارد باعث تسریع در تأیید احکام برقراری حقوق بازنشستگان و موظفین نیز می‌گردد. بنابراین، ارسال به موقع اطلاعات شاغلین و فرم‌های واریزی کسور از سوی دستگاه‌های اجرایی نهایتاً موجب ارتقاء سطح رضایت ذینفعان این صندوق خواهد شد.

با عنایت به مراتب یاد شده خواهشمند است دستور فرمائید تا طی بخشنامه ای به تمامی ذیحساب‌های تابعه در دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور اعلام فرمایید که فرم واریز کسور بازنشستگی (فرم 1/5) و ایضاً فایل اطلاعات شاغلین هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد تنظیم و مطابق سازوکار مربوطه به مدیریت‌های اجرایی این صندوق در مراکز استان‌های کشور ارسال گردد. قبلاً از دستور مساعدی که صادر می‌فرمایید کمال تشکر را دارد.

محمد اسکندری- مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام