کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگیقوانین و مقررات ایثارگران

عدم تسری سن ۲۵ سال به عنوان حداقل سابقه خدمت بازنشستگی پیش از موعد جانبازان

عدم تسری سن ۲۵ سال به عنوان حداقل سابقه خدمت بازنشستگی پیش از موعد جانبازان (نظر مشورتی شماره ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۲۶‍۰۲۸/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰۲/۱۲/۱۶ کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری)

نظر مشورتی کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سوال که با توجه به دادنامه شماره ۱‍۰۶۴ الی ۱‍۰۸۲ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که شرط حداقل سابقه خدمت جهت بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور را مستند به تبصره ۱ ماده ۱‍۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان آخرین اراده قانون گذار ۲۵ سال اعلام نموده است خواهشمند است اعلام فرمایید رای مزبور قابل تسری به بازنشستگی پیش از موعد جانبازان نیز هست یاخیر؟

سن ۲۵ سال به عنوان حداقل سابقه خدمت بازنشستگی پیش از موعد جانبازان نیست

جناب آقای فیضی نژاد

دبیرمحترم کمیته مصوبات حقوق وظیفه و ارفاقی جانبازان صندوق بازنشستگی کشوری

باسلام؛

بازگشت به نامه شماره ۷۴۹۰/ص/۲۲۰۰۳ مورخ ۱۸/۶/۱۴۰۲ متضمن طرح این سوال که با توجه به دادنامه شماره ۱۰۶۴ الی ۱۰۸۲ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که شرط حداقل سابقه خدمت جهت بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور را مستند به تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان آخرین اراده قانون گذار ۲۵ سال اعلام نموده است خواهشمند است اعلام فرمایید رای مزبور قابل تسری به بازنشستگی پیش از موعد جانبازان نیز هست یاخیر؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد:

به موجب بند ح ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.» همچنین دادنامه شماره ۱۰۶۴ الی ۱۰۸۲ و ۱۲۰۴ و ۱۲۰۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن بیان این مساله است که براساس تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، دستگاه های اجرایی مکلف به موافقت با درخواست بازنشستگی مستخدم واجد شرایط شاغل در مشاغل سخت و زیان آور هستند و این تبصره جزو قوانین آمره و لازم الاتباع است. لذا دادنامه مزبور منصرف از افزایش سنوات خدمت جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی جهت بازنشستگی پیش از موعد از۲۰ سال به ۲۵ سال است و قابل تسری به بازنشستگی پیش از موعد جانبازان نیست.

جواد سپهری کیا- معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام