کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

قانون استفساریه تبصره‌های (1) و (3) ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه

قانون استفساریه تبصره‌های (1) و (3) ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه (مصوب مورخ 3/4/1380 مجلس شورای اسلامی)

‌موضوع استفساریه:

‌ماده واحده- آیا مفاد تبصره‌های (1) و (3) ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه -مصوب 1373.6.23- ناظر بر افزایش‌حقوق بازنشستگی و وظیفه قضات و اعضای هیأت علمی بازنشسته (‌تا پایان سال 1373) براساس ضرایب حقوقی مورد عمل در باره قضات و اعضای‌هیأت علمی شاغل می‌باشد یا آنکه صرفاً حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان را در ابتدای سال 1374 تعیین می‌نماید و شامل افزایش‌های آتی نمی‌گردد؟

‌نظر مجلس:

‌تبصره‌های (1) و (3) ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373.6.23 ناظر بر آن دسته از قضات و اعضای هیأت علمی‌است که تا تاریخ 1374.1.1 بازنشسته، از کار افتاده و یا فوت شده‌اند و صرفاً جهت تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث‌آنان در تاریخ 1374.1.1 به تصویب رسیده و شامل افزایش‌های آتی آنان نمی‌گردد و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی و وظیفه وراث‌آنان بعد از تاریخ 1374.1.1 تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1380.4.13 به تأیید شورای نگهبان رسیده است..

‌مهدی کروبی- ‌رئیس مجلس شورای اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام