آزمون تعیین صلاحیت
حق بیمه و بازنشستگی

قانون راجع به حداکثر حقوق بازنشستگی

قانون راجع به حداکثر حقوق بازنشستگی (مصوب مورخ 26/11/1359 مجلس شورای اسلامی)

‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث هیچیک از کارمندان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و‌شرکتهای دولتی و بانکها و شهرداریها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نمی‌تواند از حداکثر حقوق بازنشستگی مقرر در قانون‌استخدام کشوری و قوانین جاری و تغییرات بعدی آنها در مورد مستخدمین رسمی مشمول قانون مذکور تجاوز نماید. کارکنان غیر مشمول 30%‌ مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی را که قبلاً دریافت می‌کردند دریافت می‌نمایند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی به تصویب مجلس شورای‌اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام