حق بیمه و بازنشستگی

مطالبه سنوات ارفاقی قانون حفاظت در برابر اشعه (درخواست بازنشستگان با ۳۰ سال خدمت)

مطالبه سنوات ارفاقی قانون حفاظت در برابر اشعه (درخواست بازنشستگان با ۳۰ سال خدمت)

 

شاکی:

طرف شکایت:

خواسته: مطالبه سنوات ارفاقی قانون حفاظت در برابر اشعه (درخواست بازنشستگان با ۳۰ سال خدمت/  رد)  

گردش كار: شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم ديوان عدالت اداری کرده که در تاریخ … ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده است. نامبرده به طور خلاصه اظهار داشته است: مطابق بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه به سابقه شاغلین در امور مرتبط به اشعه به ازای هر سال کار با اشعه، یک سال افزوده می‌شود که اداره طرف شکایت از احتساب سنوات ارفاقی استنکاف ورزیده است لذا محاسبه سنوات ارفاقی سالیان خدمت مورد استدعاست. دادخواست و ضمایم به‌ طرف شکایت ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: نظر به این که طبق بند ۱ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه، اعطای سنوات زاید بر سی  سال فاقد وجاهت قانونی است، لذا امکان محاسبه آن بعد از بازنشستگی با ۳۰ سال خدمت میسور نمی‌باشد. اینک در وقت مقرر/فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زير رای صادر می‌شود.

رای شعبه

مطابق بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب۲۰/ ۰۱/ ۱۳۶۸، به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزایای زیر بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص‌واحد قانونی و طبق آیین‌نامه‌های مربوط تعلق می‌گیرد،  افزایش مدت خدمت مورد قبول تا یک سال به ازاء هر یک سال کار با اشعه، حداکثر این افزایش تا ده سال و منحصراً از نظر بازخرید،‌بازنشستگی، ازکارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه قابل احتساب می‌باشد. بند ۱ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه (موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۲۰۲۶ ت ۵۷ ه مورخ ۲۹/ ۰۲/ ۱۳۶۹ ‌هیأت وزیران) خدمت و افزایش خدمت قابل احتساب در بند (۳) ماده (۲۰) قانون حفاظت در برابر اشعه را حداکثر ۳۰ سال تعیین نموده است. با توجه به این که حسب مدارک و مستندات موجود در پرونده، شاکی با ۳۰ سال خدمت بازنشسته شده است و مطابق بند ۱ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه، اعطاء سنوات زاید بر ۳۰ سال خدمت فاقد وجاهت قانونی است، لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداری است.

دادرس/  رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام