کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

استفساریه شمول عدم محدودیت سقف کسر حق بیمه از اعضای هیأت علمی مشمول صندوق تأمین اجتماعی

استفساریه شمول عدم محدودیت سقف کسر حق بیمه و بازنشستگی از اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسسات آموزشی و پژوهشی تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی

شناسنامه قانون | d932c240f3929bfacf622f12b84666b0 XL

 مقدمه (دلایل توجیهی): 

بر اساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ” – دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فنآوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزشعالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رییس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزشعالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رییس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل میکنند.»

با استناد به این ماده قانونی هیات محترم وزیران در تبصره بند ۵ تصویب نامه شماره ۳۷۱۸ /ت۵۷۵۹۳ه مورخ ۲۰ /۱ /۱۳۹۹ اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی را از شمول حداکثر حقوق مقرر در قانون مستثنی کرده است. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه ۳۰۶۴/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۵/۴/۹۹) اعلام دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ (چنین استثنایی را قائل نشده و در بند ۱۰ این بخشنامه اعلام نموده که ” با عنایت به مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی و هیات امنای محترم سازمان تامیناجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه از تیرماه سال جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل ۶۶۳.۴۵۷.۴ ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماههای۳۱ ،۳۰ و ۲۹ روزه الزامی می‌باشد.”

بر اثر این دوگانگی در بخشنامه‌های صادره از سوی دولت و سازمان تامین احتماعی که، زیر مجموعه وزارت کار است، تبعیضی بین اعضای هیات علمی شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی پیش آمده است، به گونه‌ای که برای اعضای هیات علمی تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، حق بیمه و بازنشستگی از کل حقوق و مزایای آنها کسر می شود ولی برای اعضای هیات علمی تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی حق بیمه و بازنشستگی در سقف هفت برابر حقوق پایه تامین اجتماعی (۱۳۳۷۲۹۸۹۰ ریال- برای ماه ۳۰ روزه) کسر می‌گردد و از مازاد این مبلغ حق بیمه و بازنشستگی کسر نمی‌گردد.

از آنجایی که پرداخت حقوق بازنشستگی هر دو گروه در آینده بر حسب میانگین کسورات بازنشستگی دو سال آخر خدمت است، میزان حقوق بازنشستگی اعضاء هیات علمی تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی به ویژه دانشیاران و اساتید در آینده نسبت به همترازان خود بسیار کمتر خواهد بود که تبعیضی آشکار بین دو گروه با شرایط کاملا یکسان در زمان اشتغال است. به همین دلیل اعضاء هیات علمی شاغل تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی نیز خواستار کسر حق بیمه و بازنشستگی از کل حقوق و مزایای خود هستند تا در آینده و در زمان بازنشستگی با مشکل مواجه نشوند. برای رفع این ابهام این استفساریه تهیه شده است.

استفساریه شمول عدم محدودیت سقف کسر حق بیمه و بازنشستگی از اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسسات آموزشی و پژوهشی تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی

آیا عدم محدودیت سقف کسر حق بیمه و بازنشستگی، که هم اکنون برای اعضا هیات علمی تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری اعمال می شود، آیا شامل اعضا هیات علمی تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی هم میگردد؟

پاسخ: بله

 

1 دیدگاه

  1. صندوق بازنشستگی کشوری برای اعضای هیئت علمی سقف پرداخت ندارد ولی تامین اجتماعی برای همه بازنشستگان از جمله اعضای هیئت علمی سقف هفت برابر حداقل حقوق را در نظر گرفته است. به همین دلیل
    اعضای هیئت علمی تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی نصف اعضای هیئت علمی تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری حقوق می گیرند و این ظلم آشکاری به اعضای هیئت علمی تحت پوشش تامین اجتماعی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام