کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

نحوه نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر به سایر سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و یا بالعکس

نحوه نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به سایز سازمانها و صندوق‌های بازنشستگی و یا بالعکس (بخشنامه شماره ۲۰۲۰۸۷ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

صندوق بیمه اجتماعی

مصوبه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی

در اجرای قسمت اخیر تبصره (۲) بند (الف) ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مضوب ۱۳۹۵)، به پیوست مصوبه مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۹ شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص “نحوه نقل و انتقال سوابق بیمه و بازنشستگی بین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و سایر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی و یا بالعکس” که به تصویب وزرای عضو شورا و تأیید و توشیح مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

مصوبه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به سایز سازمانها و صندوق‌های بازنشستگی و یا بالعکس

شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در جلسه مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۹ بنا به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به منظور هماهنگی در نقل و انتقال کسور حق بیمه و بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و به استناد تبصره (۲) بند “الف” ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵- تصویب نمود:

نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به سایر سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و یا بالعکس، در صورت اشتراک و بیمه‌پردازی نزد صندوق بیمه مقصد در زمان ارائه درخواست بیمه‌شده و در چارچوب ضوابط قانونی حاکم بر صندوق بیمه مقصد، با لحاظ تأثیر سوابق منتقله در میزان مستمری و شرایط احراز و جهت بهره‌مندی از مزایا و تعهدات بلندمدت و همچنین رعایت نحوه محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت و سایر موارد مربوطه بر اساس قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی -مصوب ۱۳۶۵- و آیین‌نامه اجرایی مربوطه انجام می‌شود.

محمد شریعتمداری- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورا

مستندات مربوط به نقل و انتقال حق بیمه:

– قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

– آیین نامه اجرایی قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

– دستورالعمل اجرایی قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

انتقال حق بیمه کشاورزان

مصوبه انتقال حق بیمه کشاورزان

مصوبه شورای عالی رفاه در خصوص نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی صندوق روستاییان و عشایر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام