کتاب استخدامی اداری ها
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

بخشنامه سازمان ثبت برای جلوگیری از ثبت شرکت های صوری

بخشنامه سازمان ثبت برای جلوگیری از ثبت شرکت های صوری (بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۵۵۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)

معاونین محترم سازمان

مدیران کل محترم ستادی و استانی

پیرو ابلاغیه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ موضوع «نحوه ممیزی مستندات مالی و استادی شرکت های تجاری» در خصوص ساماندهی و پیشگیری از ثبت شرکت های صوری با عنایت به نقطه نظرات و پیشنهادات دستگاهها، مراجع مرتبط و بررسی مراتب در شورای هماهنگی امور حقوقی، رعایت موضوعات ذیل در زمان ه شرکتها مورد لحاظ قرار گیرد:

۱- متن ذیل جایگزین بند (۲) ابلاغیه فوق الذکر می گردد:

در انواع شرکتهای تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیرنقدی در زمان تاسیس و با افزایش سرمایه هستند می بایست مراتب ارزش گذاری اموال غیر نقد به تایید کارشناس رسمی دادگستری رسیده و به مرجع ثبت شرکتها ارائه شود.

۲- متن ذیل جایگزین بند (۳) ابلاغیه فوق الذکر می گردد:

بر اساس مواد (۱۴۴ و ۲۴۳) لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح با عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ و آئین نامه اجرائی آن، آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب ۱۳۸۸ و آئین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی ۱۳۷۸ و سایر مقررات، ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان صرفا شرکتهای معمول در مقررات مذکور که از طریق ایجاد بستر الکترونیک فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دستگاههای مرتبط شناسایی و احصاء می گردند با ارائه گزارش حسابدار رسمی صورت می پذیرد. همچنین ثبت بازرسان و انجام وظایف بازرسی در شرکتهای مشمول از جمله شرکتهای سهامی عام، از میان اعضاء جامعه حسابداران رسمی امکان پذیر می باشد.

۳ – اجرای مفاد بند (۱۰) ابلاغیه مذکور تا اصلاح مقررات و زیرساخت های لازم الکترونیک مسکوت می ماند.

۴- متن ذیل بعنوان بند (۱۳) به ابلاغیه فوق الذکر الحاق می گردد:

اطلاعات اشخاص که در بیش از (۵) شرکت عضو هیئت مدیره می باشند، جهت شناسایی و اعمال مقررات از طریق معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، بصورت الکترونیکی به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال گردد. نظارت بر حسن اجرای مقررات مذکور بر عهده معاونین امور استاد و توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام