آزمون تعیین صلاحیت
دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۲۰ تا ۲۴ آذرماه ۱۴۰۰)

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۲۰ تا ۲۴ آذرماه ۱۴۰۰)

الف) دستور نشست علنی مجلس

روزهای:

 • یکشنبه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰
 • سه‌شنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۰
 • چهارشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۰

دستور هفتگی ۲۰ آذر دانلود دستور هفتگی صحن

ب) دستور جلسات کمیسیون‌های تخصصی

 • از شنبه ۲۰ تا چهارشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۰

دستور هفتگی ۱۳ آذر دانلود دستور جلسات کمیسیون

[su_divider top=”no”]

مشروح دستور جلسات صحن علنی مجلس:

صحن علنی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه (۲۱ آذر)، سه شنبه (۲۳ آذر) و چهارشنبه (۲۴ آذر) جلسه خواهد داشت که به شرح زیر است:

 • ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: طرح حمایت از مالکیت صنعتی
 • گزارش کمیسیون عمران در مورد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)
 • ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی در مورد: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)(ارجاع از جلسه علنی)
 • ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد: لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان (ارجاع از جلسه علنی)
 • گزارش شوردوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد: طرح جهش تولید دانش بنیان
 • گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
 • گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه (در اجرای تبصره(۲) ماده(۱۰۰)آیین‌نامه داخلی با اولویت دردستورقرار گرفت) (این طرح با طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی، انتقال خون ایران، دامپزشکی و زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان سازمان بازرسی به شماره ثبت (۴۵۷)ادغام گردیده است)
 • گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه پروتکل اصلاحی بند(۵-۴-۱-۱۰) اساسنامه موسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)
 • گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه
 • گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری(دراجرای تبصره(۲) ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
 • گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد: طرح شفافیت آرای نمایندگان (دراجرای ماده(۱۳۰) آئین‌نامه داخلی مجلس)
 • گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقتنامه(۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن
 • گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه‌ای
 • گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل
 • گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح اصلاح تبصره(۱) قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
 • گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد: لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک
 • گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد: طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس
 • گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد: طرح استفساریه ماده(۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶(در اجرای تبصره(۲) ماده (۱۰۰) آیین نامه داخلی مجلس)
 • گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی
 • * بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام بخش¬های خصوصی در بکارگیری نیرو از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • * بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح ماده(۴۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس
 • * بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح استفساریه ماده(۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)
 • گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، عملکرد شش ماهه سالجاری و پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (در اجرای ماده(۱۰۷) آیین نامه داخلی مجلس)

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

۱. انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

۲. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای طرح چهل و شش هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان (در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس)

۳. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ (در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس)

۴. گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس)

۵. گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت (در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس)

۶. گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس)

۷. گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار از سال ۱۳۸۵ تاکنون (در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس)

۸. بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون اساسی (در اجرای ماده(۱۶۴) آیین نامه داخلی مجلس)

۹. گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری (در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس)

۱۰. گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از سال ۱۳۹۲ (در اجرای ماده(۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام