آزمون تعیین صلاحیت
دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1397/8/13 الی چهارشنبه ۱۳۹۷/۸/۱۴

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی

از یکشنبه 1397/8/13 تا چهارشنبه 1397/8/14

ردیف نام طرح/ لایحه
1

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
طرح اصلاح قانون صدور چک (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)

2 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
رد طرح یک فوریتی راه اندازی و استفاده از ‍پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 2/2/1397 به تصویب رسیده است و در اجرای ماده (145) آیین نامه داخلی مجلس در دستور قررا گرفت)
3  گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری های تأیید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا- اقیانوسیه (چاپی : 705) (سابقه : 514)(در اجرای ‌ماده(104)آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس‌ با اولویت‌ در دستور قرار ‌گرفت)
4  گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (چاپی : 716) (سابقه : 560, 559, 100)(در اجرای ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس‌ با اولویت‌دردستور قرار ‌گرفت)
5  گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی (چاپی : 921) (سابقه : 971, 179) (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
6  گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
رد طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53)(دراجرای‌ماده(149) و با تقاضای‌‌بیش‌از‌15 نفر از ‌طراحان ‌و همچنین‌ ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
7

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673) (سابقه : 461) (در اجرای ماده (104) آیین ‌نامه‌ داخلی‌ مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

8 بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (چاپی : 683)بدسرپرست (در اجرای تبصره(2) ماده (145) و همچنین‌ ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
9

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758) (در اجرای ‌ماده(104) آیین‌نامه‌ داخلی‌مجلس‌با اولویت ‌در دستور قرار ‌گرفت)

10

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 663) (سابقه : 662, 101)(تقاضای جمعی از نمایندگان برای مسکوت ماندن به‌مدت سه ماه واصل شده است)

11

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 – با اصلاحات بعدی آن (چاپی : 685) (سابقه : 684, 513)(دراجرای‌ماده(104) آیین‌نامه‌ داخلی‌ با اولویت‌ در دستور قرار گرفت)

12

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:
بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (چاپی : 1023) (سابقه : ,1051,444)(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

13

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد:
بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1/5/1391 (چاپی : 965) (سابقه : 964, 894, 796)
(در اجرای ماده (134) و ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجدداً در دستور قرار گرفت) 

14

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد:
بررسی طرح اصلاح ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب (1394/03/05) (چاپی : 1070) (سابقه : 1090,974)(دراجرای‌تبصره (1) ماده (49) آیین‌نامه داخلی)

15

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1073) (سابقه : 872,1093)
(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

16 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 1095) (سابقه : 987) (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
17

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) (چاپی : 836) (سابقه : 835, 124)(صندوق مکانیزه فروش) (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

18

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی لایحه تشکیل وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون (چاپی : 1111) (سابقه : ,1135,1026)(در اجرای ماده(104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام