دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی

ساماندهی کارکنان دولت در دستور هفتگی ۷ تا ۹ بهمن ۱۴۰۲ مجلس

ساماندهی کارکنان دولت در دستور هفتگی ۷ تا ۹ بهمن ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون- دستور هفتگی ۷ تا ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی اعلام شد. طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستور کار قرار دارد.

دستور هفتگی ۷ تا ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی

دستور هفتگی صحن علنی مجلس

روزهای:

  • شنبه ۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۲
  • یکشنبه ۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۲
  • دوشنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۲
رديف شماره ثبت

عنوان

شماره

چاپ

شماره

چاپ سابقه

1 950 ادامه رسیدگی به­‌گزارش شوردوم کمیسیون تلفیق در مورد:

لایحه قانون بودجه سال 1403 کل کشور

1490 1476

1475

1490

2 اصلاحیه دارد

2 910 گزارش کمیسیون تلفیق در مورد:

لایحه قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران

(1403-1407) (اعاده شده از شورای نگهبان1)

1494 1371

1420

6 اصلاحیه دارد

3 665 گزارش کميسيون ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي در مورد:

طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت­ها (اعاده شده از شورای نگهبان1)

1487 875

1144

1370

اصلاحیه1دارد

4     759 گزارش كميسيون امور داخلیکشور و شوراها درمورد:

طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه­گانه، دستگاه­های اجرایی و سایر نهادها(اعاده شده از شورای نگهبان5)

1493 1041

1050

1146

1188

1222

1257

5 200 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

طرح ساماندهی کارکنان دستگاه­های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) (اعاده شده از شورای نگهبان2)

1495 230-1022

1196

(اصلاحیه 1 و  جایگزین اصلاحیه 1 دارد)

1394

6 271 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور

1468 341
7 471 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

لایحه یک­فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار (ارجاع از جلسه علنی)

جایگزین1

1285

601

1285

اصلاحیه1 دارد

8 947 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد :

طرح دوفوریتی استفساریه ماده(5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی(دوفوریت این طرح در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 20/9/1402 به تصویب رسید.)

1478 1462
9 874 گزارش کمیسیون انرژی در مورد:

لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) و شرکت گِنت ترکیه، به داوری(در اجراي ماده(100) آيين‌نامه داخلي مجلس با اولويت در دستور قرارگرفت)

1460 1303
10 749 گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد :

طرح یک فوریتی  استفساریه ماده (۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) (یک فوریت این طرح در جلسه علنی 11/11/1400 به تصویب رسید.)

1488 1010
11 912 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

یک­فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز(یک فوریت این طرح در جلسه علنی 6/4/1402 به تصویب رسید.)

1489 1386
12 11 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان3)

1405 12
13 9 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای نگهبان 1)

1469 10
14 875 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد:

طرح استفساریه جزء (1) بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

1467 1304
15 246 گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثرحوادث ناشی از وسایل­نقلیه

975 294

524

جایگزین1دارد

16 758 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی(یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ17/01/1401 به تصویب رسید)

1286 1038
17 868 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی

1387 1294
18 887 گزارش کمیسیون انرژی در مورد:

لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری (در اجراي ماده(100) آيين‌نامه داخلي مجلس با اولويت در دستور قرارگرفت)

1465 1334
19   882 گزارش کمیسیون عمران در مورد:

طرح یک فوریتی الحاق (7) تبصره به ماده (7) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 28/1/1402به تصویب رسیده است)

1404 1322
20   139 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد:

لايحه پروتكل ارزيابي اثرات زيست محيطي فرامرزي الحاقي به كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر

1201 146
21    274 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد :

طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور(این طرح با طرح اصلاح مواد(9)و(15) قانون معادن به شماره ثبت 348 و طرح اصلاح ماده(24) قانون معادن مصوب 1377 به شماره ثبت 384 و طرح استفساریه تبصره(3) ماده(6) قانون اصلاح معادن مصوب 12/9/1390 به شماره ثبت 388 ادغام شده است.) (دراجراي ماده(100) آيين‌نامه داخلي مجلس با اولويت در دستور قرارگرفت.)

1254 344

432

476

480

22   204 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی(در اجراي ماده(100) آيين‌نامه داخلي مجلس با اولويت در دستور قرار گرفت)

1077 282
23   890 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:

لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری(در اجراي ماده(100) آيين‌نامه داخلي مجلس با اولويت در دستور قرارگرفت)

1466 1388
24   594 گزارش کمیسیون مشترک در مورد :

طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقرات

789 1437
25 417 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد:

طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش (این طرح با طرح الحاق تبصره (۱۱) به ماده (۱۷) قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي ثبت(۱۸۹) و طرح ساماندهي و تأمين و تربيت نيروي انساني وزارت آموزش وپرورش ثبت(۵۰۵) و طرح اصلاح قانون الحاق يک تبصره به ماده الحاقي قانون تعيين ‌تکليف استخدامي معلمين  حق‌ التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش ثبت (۵۲۰) و طرح الحاق يک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعيين  تکلیف استخدامي معلمين حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش ثبت(۶۳۷) با هم ادغام شده است) (دراجرای ماده(100)آئین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت)

991 842

684

666

521

214

26 733 گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری و  امور گمرکی

1219 982
27 160 گزارش شور دوم کميسيون امور داخلي کشور و شوراها در مورد:

طرح اصلاح موادي از قانون تشکيلات،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران  مصوب 1/3/1375 و اصلاحات و الحاقات بعدي

1202 174

309

28 458 بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی(دراجرای تبصره (2) ماده (141)آئین نامه داخلی مجلس در دستور قرارگرفت) 584
29 226 گزارش کمیسیون عمران در مورد :

طرح اصلاح ماده(100) قانون شهرداری‌ها(در اجرای ماده(100)  آئین­نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت)

713 262
30 389 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد:

طرح الحاق یک تبصره به ماده (4) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

750 481
31 97 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد :

لايحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني ارتش جمهوري اسلامي ايران(دراجرای ماده(100)آئین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت)

732 104
32 316 گزارش کمیسیون امنیت ملی ­و ­سیاست خارجی در مورد:

طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی دراجراي ماده(100) آيين‌نامه داخلي مجلس با اولويت در دستور قرار گرفت)

1067 400
33 483 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

طرح تبیین وضعیت شاخص­های اقتصادی در پایان هر دولت

680 625
34 382 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

لایحه اصلاح تبصره(5) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان (مصوب1391)

930 470
35 228 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

طرح تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی(دراجراي ماده(100) آيين‌نامه داخلي مجلس با اولويت در دستور قرار گرفت)

889 264
36 521 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:

لایحه اصلاح تبصره(1)ماده(2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی(مصوب 1396)

743 685
37 118 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور(دراجرای ماده(100) آئین­نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت)

1036 125
38 390 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:

طرح اصلاح ماده(54) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مورد شهرک­های صنعتی و تسری آن به شهرک­های کشاورزی(این طرح با طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به شماره ثبت 452  ادغام شده است)

1229 482

578

39 432 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

طرح قانونی استفساریه ماده(6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور(دراجرای ماده(100) آئین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت)

1035 548
40 367 گزارش کمیسیون امنیت ملی ­و ­سیاست خارجی درمورد:

طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی(در اجراي تبصره(1) ماده(100) آيين‌نامه داخلي مجلس با اولويت در دستور قرار گرفت)

1066 455
41 398 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد:

طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی(در اجرای ماده(100) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت دردستور قرار گرفت)

1147 490
42 334 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی(دراجرای ماده(100)آئین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت)

1049 418
43 96 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:

لايحه اصلاح قانون ‌بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري

جایگزین1

749

103

749

44 823 گزارش کمیسیون انرژی در مورد:

طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته­ای (دراجرای ماده(100)آئین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت)

1319 1174
45 362 گزارش کمیسیون عمران در مورد :

لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت(دراجرای ماده(100) آئین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت)

1246 447
46 615 گزارش رد کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری در مورد:

طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین(در اجرای ماده(100) آئین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت)

992 810
47 708 گزارش کميسيون فرهنگي:

لايحه  نظام جامع باشگاه‌داري در جمهوري اسلامي ايران (در اجرای ماده(100) آئین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت)

936
شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی
کتابهای منبع آزمون استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام