آزمون تعیین صلاحیت
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

شرح و شرایط احراز رشته‌های شغلی رسته فنآوری اطلاعات

شرح و شرایط احراز رشته‌های شغلی رسته فنآوری اطلاعات (بخشنامه شماره 193231/1802 مورخ 8/11/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

ضوابط اجرایی رسته فنآوری اطلاعات

از تاریخ اجرای این مصوبه در استخدام، انتصاب و ارتقای گروه مشمولین رسته فنآوری اطلاعات رعایت آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، شرایط احراز رشته های شغلی ذیربط، ضوابط اجرایی این رسته و سایر مقررات مربوط الزامی می باشد:

1- ادامه خدمت و ارتقاء گروه مستخدمینی که تا این تاریخ بر اساس ضوابط قبلی در رشته های شغلی ذیربط به خدمت اشتغال داشته اند و به موجب این اصلاحیه غیرواجد شرایط می باشند حسب مرد بر اساس شرح وظایف مصوب پست سازمانی ذیربط و مدارک تحصیلی و دوره های آموزشی طی شده به یکی از رشته های شغلی که از لحاظ تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز هم سنخی و سازگاری و مشابهت بیشتری دارد با تشخیص کمیته اجرایی طرح طبقه بنی مشاغل تخصیص می یابند و اینگونه افراد کماکان می بایستی دوره های آموزشی پیش بینی شده در ضوابط قبلی را تا تدوین ضوابط و طرح دوره های آموزش ضمن خدمت جدید در رشته شغلی مربوط طی نمایند.

2- از تاریخ این اصلاحیه مدرک تحصیلی کاردانی از شرایط احراز رشته های شغلی کارشناسی و مدارک تحصیلی دیپلم از شرایط احراز کلیه رشته های شغلی این رسته حذف می گردد. مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته های ریاضی، ریاضی کاربردی، ریاضیات عملی، فیزیک، آمار، آمار کاربردی، میدریت گرایش های (1- مدیریت سیستم 2- تحقیق در عملیات 3- مدیریت تولید عملیات)، مهندسی مخابرات، مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی، مهندسی صنایع (گرایش های 1- برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها 2- مهنسی سیستم ها 3- برنامه ریزی و مدیریت تولید 4- مدیریت سیستم و بهره وری 5- اتوماسیون 6- تحقیق در عملیات)، برق گرایش‌های (1- کنترل سیستم 2- سیستم دیجیتالی 3- الکترونیک 4- قدرت 5- مخابرات)، مهندسی کامپیوتر گرایش‌های (1- هوش مصنوعی و رباتیک 2- سخت افزار 3- نرم افزار 4- سیستم های نرم افزاری 5- معماری سیستم های کامپیوتری 6- نظریه های محاسبات و الگوریتم) به جدول رشته های تحصیلی اضافه می گردد.

3- طرح دوره آموزشی لازم برای هر یک از متصدیان مشاغل تخصیص یافته در رشته های شغلی این رسته که دارای مدرک تحصیلی مرتبط می باشند متعاقباً توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به دستگاه ای مشمول اعلام خواهد گردید.

تبصره- طرح دوره آموزشی لازم برای آن دسته از متصدیان مشاغل تخصیص یافته در رشته های شغلی این رسته که دارای مدارک تحصیلی مطلوب می باشند در صورت ضرورت و حسب مورد با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ خواهند گردید.

4- داشتن گواهینامه زبان انگلیسی مقدماتی (خواندن و نوشتن) برای متصدیان مشاغل کاردانی و گواهنامه زبان انگلیسی پیشرفته برای متصدیان مشاغل کارشناسی و سرپرستی و مدیریتی این رسته الزامی است.

تبصره 1- گواهینامه زبان انگلیسی مقدماتی و پیشرفته حسب مورد به تشخیص دستگاه اجرایی ذیربط است که از طریق برگزاری آزمون و یا گواهینامه صادره از یکی از مؤسسات رسمی و معتبر خواهد بود.

تبصره 2- کلیه مستخدمین مشمول این رسته موظفند تا ارتقای گروه بعدی از لحاظ زبان انگلیسی خود را در سطح موارد پیش بینی شده در این ماده برسانند در غیراینصورت روند ارتقای گروه بعدی آنان با یک سال تأخیر مواجه خواهد بود.

5- از تاریخ این اصلاحیه رشته های شغلی مدیر امور فرابری داده ها به مدیر امور فنآوری اطلاعات، تحلیل گر سیستم به کارشناس تحلیل گر سیستم، کارشناس سخت افزار به کارشناس امور سخت افزار رایانه، تغییر عنوان می یابند، همچنین رشته های شغلی جدید تحت عنوان کاردان شبکه و کاردان امور سخت افزار رایانه ایجاد می گردد.

6- رشته های شغلی کارشناس بانک های اطلاعاتی، کارشناس مستند سازی و متون فنی، برنامه نویس کاربردی، کارشناس امور فرابری داده ها، تکنیسین سخت افزار، کارشناس جمع آوری اطلاعات، تکنیسین فرابری داده ها از مجموع رشته های شغلی این رسته حذف می گردد و متصدیان پست های تخصیص یافته در رشته های شغلی یاد شده با توجه به شرح وظایف مصوب پست مورد تصدی می توانند در یکی از رشته های شغلی مربوطه به شرح ذیل تخصیص یابند:

– تحلیل گر سیستم در رشته شغلی کارشناس تحلیل گر سیستم

– کارشناس بانک های اطلاعاتی، کارشناس مستندسازی و متون فنی کارشناس فرابری داده ها، کارشناس جمع آوری اطلاعات در رشته شغلی کارشناس تحلیل گر سیستم، کارشناس شبکه و برنامه نویس سیستم

– برنامه نویس کاربردی در رشته شغلی برنامه نویس سیستم

– کارشناس سخت افزار در رشته شغلی کارشناس امور سخت افزار رایانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام