کتاب استخدامی اداری ها
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

بخشنامه الزام به کاهش ساختار و حجم و اندازه دستگاه‌های اجرائی در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه

بخشنامه الزام به کاهش ساختار و حجم و اندازه دستگاه‌های اجرائی در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه (بخشنامه شماره ۱۰۳۹۵۸ مورخ ۶/۳/۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور)

الزام به کاهش ساختار و حجم و اندازه دستگاه‌های اجرائی در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی

به منظور تحقق اهداف پیش یبنی شده در بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای برنامهف حداقل به میزان پانزده درصد (۱۵%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد (۵%) در پایان سال دوم)، ضروری است کلیه وزارتخانه ها و سازمان های مستقل تحت نظر رییس جمهور، به گونه ای برنامه ریزی نمایند که طی برنامه ششم توسعه در سطح کل وزارتخانه/ سازمان و دستگاه های وابسته (شامل مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی) جمعاً به میزان حداقل پانزده درصد (۱۵%) کاهش حجم، اندازه و ساختار صورت پذیرد. بدیهی است نحوه تسهیم و تقسیم سهم وزارتخانه/ سازمان مستقل تحت نظر رییس جمهور با دستگاه های وابسته از میزان پانزده درصدی کاهش، بر عهده وزراء محترم و یا رؤسای محترم سازمان های مستقل تحت نظر رییس جمهور خواهد بود.

شایان ذکر است که هیچ دستگاه اجرایی از شمول کاهش های اشاره شده مستثنی نبوده و این تکلیف قانونی و جمعی در خصوص وزارتخانه/ سازمان به اتفاق دستگاه های اجرایی وابسته به آنها لازم الاجرا می باشد که توأماً نسبت به تحقق آن اهتمام خواهند نمود.

همچنین از آنجا که طبق بند (م) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه های اجرایی را به صورت سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید، لذا ضرورت دارد، ضمن معرفی نماینده تام الاختیار، گزارش سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ و برنامه تا پایان سال اول را تا تاریخ ۵/۴/۱۳۹۷ در قالب فرم پیوست به این سازمان ارسال نمایند.

ضمناً گزارش های دریافتی از وزارتخانه ها و سازمان های مستقل تحت نظر رییس جمهور، عیناً به مجلس محترم شورای اسلامی ارایه خواهد شد و هر گونه توضیح در خصوص عملکرد دستگاه بر عهده مقامات مذکور در این بخشنامه می باشد.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام