کتاب استخدامی اداری ها
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

ابطال مصوبه ارتقای مسئول روابط عمومی سازمان‌های استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سمت مشاور رییس سازمان

ابطال بند 7 مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردهمایی مورخ 22 و 23 آبان 1395 مبنی بر ارتقای مسئول روابط عمومی سازمان‌های استانی به سمت مشاور رییس سازمان (دادنامه شماره 1916 مورخ 11/10/1397 دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 1916

تاریخ دادنامه: 11/10/1397

شماره پرونده: 96/1395

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردهمایی مورخ 22 و 23 آبان 1395

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 172133- 10/8/1396 اعلام کرده است که:

“حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

 رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند؛ پس از وصول اطلاعیه ای مبنی بر خلاف قانون بودن بند 7 مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در گردهمایی مورخ 22 و 23 آبان ماه سال 1395 آن مدیران در استان گیلان، موضوع در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل به استحضار می رسد؛

1- اهم مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت در گردهمایی مذکور که برابر مکاتبه شماره 204257؍60 مورخ 21؍9؍1395 دبیر اجلاس، به تمامی مدیران کل و رؤسای سازمانهای صنعت استانها ابلاغ گردیده و (حسب اطلاع) اجرایی نیز شده است، به شرح جدول ذیل می باشد:

اهم مصوبات گردهمایی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت گیلان، رشت 22 و 23 آبان 1395

ردیف/ عنوان/ مسئول اجرا

1- تهیه و ابلاغ دستورالعمل تشکیل دفاتر خدمات فنی و مهندسی تا پایان سال جاری/ معاونت امور معادن و صنایع معدنی

2- بازدید حضوری و پایش همه واحدهایی که تا 15؍7؍1395 تسهیلات دریافت نموده اند و ثبت اطلاعات در مهلت 15 روزه در سامانه/ سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان

3- اتمام رسیدگی به درخواست های ثبت شده در سامانه هماهنگ و ابلاغ مصوبه کار گروه به بانک ها/ سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان

4- شناسایی ظرفیت های اقتصاد مقاومتی در استان ها و اعلام آنها به قائم مقام وزیر در حوزه تولید جهت پیگیری/ سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان

5- تسهیل صدور پروانه بهره برداری و جواز تأسیس صنایع پیشرفته و دانش بنیان/ معاونت آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات

6- تدوین برنامه جامع آموزش و پژوهش/ معاونت آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات

7- ارتقای جایگاه روابط عمومی و انتصاب مسئول روابط عمومی سازمان به سمت مشاور رییس سازمان/ سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان

8- سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان ها شاخص های جدیدی آماری (موضوع نامه شماره 124905؍60 مورخ 31؍5؍1395) در بخش صنعت را به موقع رصد نموده تا گزارشات آن به صورت دوره ای توسط وزارت متبوع منتشر شود./ سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان

با دقت در بند 7 جدول مصوبات فوق مشاهده می گردد؛ مسئولیت اجرای ارتقای جایگاه روابط عمومی و انتصاب مسئول روابط عمومی سازمان به سمت مشاور رییس سازمان بر عهده سازمانهای صنعت استانها نهاده شده است. در حالی که:

اولاً- دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، برابر مفاد ماده 29 قانون مدیریت خدمات مکلفند؛ سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی های مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخص‌های سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

ثانیاً- برابر ماده 34 قانون مدیریت خدمات، تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاه‌های اجرایی صرفاً در چارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز است.

بنابراین با عنایت به موارد فوق، بند 7 مصوبات مورخ 22 و 23 آبان ماه سال 1395 مدیران ارشد وزارت صنعت مبنی بر مجوز صدور ارتقاء جایگاه روابط عمومی و انتصاب مسئول روابط عمومی سازمانهای صنعت استان‌ها به سمت مشاور رییس سازمان، خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مدیران مذکور بوده که ابطال بند موصوف به استناد تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مورد درخواست می‌باشد.”

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

” گردهمایی مدیران وزارت صنعت معدن و تجارت

گیلان، رشت -22 و 23 آبان 1395

اهم مصوبات

ردیف/ عنوان/ مسئول اجرا

1- تهیه و ابلاغ دستورالعمل تشکیل دفاتر خدمات فنی و مهندسی تا پایان سال جاری/ معاونت امور معادن و صنایع معدنی

2- بازدید حضوری و پایش همه واحدهایی که تا 15؍7؍1395 تسهیلات دریافت نموده اند و ثبت اطلاعات در مهلت 15 روزه در سامانه/ سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان

3- اتمام رسیدگی به درخواستهای ثبت شده در سامانه هماهنگ و ابلاغ مصوبه کارگروه به بانک‌ها

4- شناسایی ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی در استان ها و اعلام آن ها به قائم مقام وزیر در حوزه تولید جهت پیگیری/ سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان

5- تسهیل صدور پروانه بهره برداری و جواز تأسیس صنایع پیشرفته و دانش بنیان/ معاونت آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات

6- تدوین برنامه جامع آموزش و پژوهش/ معاونت آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات

7- ارتقای جایگاه روابط عمومی و انتصاب مسئول روابط عمومی سازمان به سمت مشاور رییس سازمان/ سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان

8- سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها شاخص های جدیدی آماری (موضوع نامه شماره 124905/60 مورخ 31/5/1395) در بخش صنعت را به موقع رصد نموده تا گزارشات آن به صورت دوره ای توسط وزارت متبوع منتشر شود./ سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان

 در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 275104؍60- 12؍12؍1396 توضیح داده است که:

” مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً، عطف به ابلاغیه مورخ 8/11/1396 مربوط به دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت این وزارتخانه مربوط به پرونده شماره 9609980905801154 دائر بر ابطال بند 7 مصوبه مدیران وزارتخانه متبوع در گردهمایی مورخ 22 و 23 آبان ماه 1395 در استان گیلان، بدین وسیله مراتب ذیل را در رد ادعای مطروحه و تشحیذ ذهن اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند: ادعای سازمان بازرسی کل کشور، ارتقای جایگاه روابط عمومی و انتصاب مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان به سمت مشاور رییس سازمان بدون اخذ مجوز از هیأت وزیران وفق مواد 29 و 34 قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان گردیده است، در حالی که با مداقه در مفاد و نصوص مواد مذکور ملاحظه می فرمایند، که دستگاه‌های اجرائی در خصوص ایجاد هر گونه واحد و پست سازمانی مکلفند صرفاً در چارچوب وظایف قانونی مصوب آنها اقدام نمایند و ارگان‌های دولتی در ایجاد پست سازمانی مکلف به رعایت ضوابط و ساز و کارهای قانونی می‌باشند، لکن در مانحن فیه از آنجایی که سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت کل کشور به عنوان واحدهای عملیاتی وزارتخانه نقش اساسی و ویژه‌ای در توسعه فعالیت‌های منطقه‌ای، صنعتی، معدنی و تجاری در سطح کل کشور دارند. وزارتخانه متبوع در راستای بهینه سازی و اجرای ساختار تشکیلاتی سازمان‌های مذکور صرفاً نسبت به تقویت کیفی ساختار سازمانی و علی‌الخصوص کار آمدی نیروی انسانی شاغل در قسمت روابط‌عمومی‌های سازمان‌های تابعه و همچنین ترغیب و تشویق قسمت‌های مذکور در انجام وظایف سازمانی با رعایت تمامی الزامات ساختاری و سیاست‌های کوچک سازی تشکیلات دولت اقدام نموده، در حالی که سقف و تعداد پست‌های سازمانی روابط عمومی استانها و پست‌های مدیریتی و سرپرستی، با لحاظ نمودن مواد مورد استناد سازمان بازرسی کل کشور هیچ گونه افزایشی نداشته است و به دلیل فعالیت گسترده روابط عمومی و اهمیت جایگاه این مجموعه و نقش موثر آن در خصوص ارائه دستاوردها و نیل به اهداف سازمانی و برقراری تعامل و هماهنگی بین مجموعه‌های درون و برون سازمانی، بنا به صلاحدید و علی رغم محدودیت‌های تشکیلاتی در خصوص توازن ساختار مصوب فعلی با سطح مسئولیت‌ها و اختیارات تفویضی در حوزه روابط عمومی واحدهای استانی با رعایت قوانین و مقررات صورت پذیرفته که در این راستا انتصاب مسوول روابط عمومی استانها به عنوان مشاور رییس سازمان مربوطه در نظر گرفته شده است. بدیهی است انتصاب مذکور صرفاً به صورت ابلاغ داخلی بوده و تأثیری در حقوق، مزایا و ارتقاء پست سازمانی مصوب مستخدمین که نیاز به رعایت مواد قانونی مورد ادعایی سازمان بازرسی کل کشور دارد، نمی باشد.

علی ایحال نظر به مراتب صدرالذکر ملاحظه می فرمایید که تصمیم اتخاذی در چارچوب پست سازمانی که منجر به رعایت ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، نبوده و این وزارتخانه همواره در راستای رعایت ضوابط و شاخص های سازمان امور اداری و استخدامی کشور گام برداشته است. لذا با توجه به موارد معنونه، تقاضای رد دعوای سازمان مذکور به طرفیت وزارتخانه متبوع مورد استدعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11؍10؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده 29 قانون یاد شده تهیه و جهت اخذ تأییدیه به سازمان اداری و استخدامی ارسال دارند و ارتقاء پست سازمانی مسئول روابط عمومی به مشاور رییس سازمان استان، تغییر در تشکیلات تفصیلی محسوب و مستلزم اخذ تأییدیه از سازمان اداری و استخدامی است، مضافاً اینکه در بند هـ ماده 29 قانون مذکور پست مشاور برای مقامات استانی پیش‌بینی نشده است، بنابراین مقرره مورد شکایت که مصوب جلسه مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و جهت اجرا توسط دبیر این جلسه ابلاغ شده است، خارج از حدود اختیارات و مغایر با قانون فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمد کاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام