کتاب استخدامی اداری ها
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

اصلاح آيين‌نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد شماره ۱۸۴۷۳۷ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۹ دفتر رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

آيين‌نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي، موضوع تصويب‌نامه شماره ۶۵۳۵۴/ت۳۷۳۷۴هـ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۶ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۱- عنوان آيين‌نامه به شرح زير اصلاح مي‌شود:

«آيين‌نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي و اطلاع‌رساني دستگاههاي اجرايي»

۲- بندهاي «الف» و «ج» ماده (۱)، به شرح زير اصلاح مي‌شوند:

الف- روابط عمومي: مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني دستگاههاي اجرايي

ج- رييس شورا: رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت

۳- متن زير به عنوان تبصره (۱) به ماده (۲) آيين‌نامه يادشده اضافه و ترتيب تبصره‌هاي بعدي اصلاح مي‌شود:

«تبصره ۱- سطح سازماني روابط عمومي‌هاي دستگاههاي اجرايي در وزارتخانه‌ها و معاونتهاي رييس‌جمهور به مركز ارتقا و عنوان آنها به «مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني» اصلاح مي‌گردد. در ساختار سازماني مراكز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارتخانه‌ها و معاونتهاي رييس‌جمهور، اولين سطح پايين‌تر از رييس مركز، مدير مي‌باشد و هر مركز حداكثر مي‌تواند سه اداره داشته باشد.»

۴- در تبصره (۲) ماده (۲) عبارت «با پيشنهاد رييس شورا تهيه» جايگزين عبارت «با پيشنهاد سخنگوي دولت به تأييد شوراي اطلاع‌رساني دولت رسيده و با تصويب معاونت ذي‌ربط و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» مي‌شود.

۵- تبصره (۳) ماده (۲) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

«تبصره ۲- مصوبات شوراي اطلاع‌رساني دولت پس از ابلاغ به مراكز روابط عمومي و اطلاع‌رساني دستگاههاي اجرايي لازم‌الاجرا است.»

۶- در تبصره (۲) ماده (۳) بعد از واژه «هماهنگي» واژه «شوراي» اضافه مي‌شود.

۷- ماده (۴) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

«ماده ۴- رييس مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارتخانه‌ها و معاونتهاي رييس‌جمهور پس از تأييد رييس شورا توسط وزير يا معاون رييس‌جمهور منصوب و مستقيماً زير نظر وي فعاليت مي‌نمايد. رؤساي مراكز روابط عمومي و اطلاع‌رساني مكلف به هماهنگي با دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت و ارايه گزارش عملكرد خود هستند.»

۸- در ماده (۸) عبارت «اسفند ماه» به عبارت «دي ماه» اصلاح مي‌شود.

۹- متن زير به عنوان ماده (۱۲) به آيين‌نامه اضافه مي‌گردد:

«ماده ۱۲- به منظور افزايش ظرفيتهاي اطلاع‌رساني هدفمند در مجموعه استانها، ادارات روابط عمومي استانداريها به اداره كل ارتقاء مي‌يابد.»

معاون اول رييس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام