کتاب استخدامی اداری ها
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

تأیید همترازی پست‌های مدیریتی و سرپرستی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور

ضرورت تایید همترازی پست‌های با عناوین مدیریت و سرپرستی توسط معاونت توسعه (بخشنامه ۳۲۶۸/۹۱/۲۰۰ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مستقل تحت نظر رییس‌جمهور

در اجرای تبصره ماده (۵) فصل دوم بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ (موضوع دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص ضرورت تأیید همترازی پست‌های با عناوین مدیریت و سرپرستی مدیران حرفه‌ای توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور) موارد زیر ابلاغ می‌گردد:

۱- همترازی کلیه عناوین مدیریتی و سرپرستی زیر نظر مستقیم رییس دستگاه در قالب امور، مراکز، دفاتر و ادارات کل تابعه وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مستقل تحت نظر رییس‌جمهور، به تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور خواهد بود.

۲- دستگاه‌های اجرایی مشمول، فهرست عناوین موضوع بند ۱ این بخشنامه را همراه با پیشنهاد همترازی و با توجه به نوع و گستره مأموریت، میزان و حجم فعالیت، اهمیت و حساسیت شغل مربوطه و جامعه هدف به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، ارسال می‌نمایند.

۳- در موارد تشخیص همترازی با یکی از مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، همانند تبصره ۱ ماده مذکور عمل خواهد شد.

لطف‌اله فروزنده دهکردی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

مقررات مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام