کتاب استخدامی اداری ها
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجراییوزارت کشور

دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان‌ها

تصویب نامه درخصوص دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان‌ها (تصویب‌نامه شماره ۷۲۷۵۹/ت۳۷۹۵۴هـ‎‎‎ ‎‎‎مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ هیئت وزیران)

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳/۵/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

۱ـ به منظور ارایه خدمات مناسب و نظارت بر انجام فعالیتهای دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های بزرگ، وزارت کشور مکلف است بدون ایجاد هرگونه بار مالی در شهرستان‌هایی که واجد تمامی شاخص‌های زیر باشند نسبت به دایر نمودن «فرمانداری ویژه» اقدام نماید:

الف- جمعیت

شهرستان ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎

(۲۵۰) هزار نفر

ب- جمعیت مرکز

شهرستان ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎

(۱۲۵) هزار نفر

ج ـ فاصله شهرستان از مرکز

استان ‎‎‎ ‎‎‎(۱۲۵) کیلومتر

تبصره -دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان هایی که دو شاخص از سه شاخص یادشده در بند (۱) را دارا باشند منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

۲- وزارت کشور مکلف است در شهرستان‌های شاهرود، آبادان، خوی، مراغه، سیرجان، مهاباد، زابل، دزفول، تربت حیدریه، ایرانشهر و مهاباد نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه اقدام نماید.

۳-سطح مدیران واحدهای اداری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، راه و ترابری، امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و اطلاعات در شهرستان‌های دارای فرمانداری ویژه به معاون مدیرکل ارتقاء می‌یابد.

تبصره- ارتقاء سطح مدیران سایر دستگاه‌ها با نظر وزیر کشور و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور انجام خواهدشد.

معاون اول رئیس‌‎جمهور- پرویز داودی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام