کتاب استخدامی اداری ها
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

طرح تشکیل وزارت امور روستا

این طرح در جلسه مورخ ۷ آبان ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی به صورت یک فوریتی اعلام وصول شد.

طرح تشکیل وزارت امور روستا

ماده واحده:

در راستای اقتصاد مقاومتی و افزایش  تمرکز و بهبود تصمیمات و اقدامات  پیرامون مسایل مختف روستاهای کشور و توسعه همه جانبه روستایی، دولت موظف است طی حداکثر شش‌ماه  از تاریخ تصویب این قانون با رعایت بند “د” ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند ” الف” ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و بدون لفزایش نیروی انسانی و  انجام کارکارشناسی دقیق و با ادغام سازمانها و نهادهای مرتبط با اموروستاها همچون  معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور /بنیاد مسکن /سازمان تعاون روستایی سازمان امور عشایر/ بخشهای مرتبط با روستاها در وزارت خانه های جهاد کشاورزی راه و سایر دستگاه های مرتبط، وزارتخانه ای مستقل با نام “وزارت امورروستاها “تاسیس نماید.

تبصره ۱: کلیه اموال امکانات و نیروی انسانی سازمانها و نهادها و نیروهای وزارتخانه مشخص شده در اختیار وزارتخانه جدیدالتاسیس “امور روستاها ” قرار می گیرد.

تبصره ۲: دولت موظف  است  شرح وظایف و حدود اختیارات این وزارتخانه  را حد اکثر ظرف ۶ ماه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره ۳: هرگونه افزایش نیروی انسانی اضافه بر نیروهای سازمانها و نهادها و دستگاهای ادغام شده برای تشکیل این وزارتخانه در طول اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع است و صرفا نیروهای فعلی دستگاه های ادغام شده با حفظ نوع رابطه استخدامی فعلی  به وزارتخانه امور روستاها منتقل می گردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام