کتاب استخدامی اداری ها
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

طرج تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و «آب و محیط زیست»

طرج تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و «آب و محیط زیست»

شناسنامه قانون | 201701100208982002 Orig

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

با عنایت به رشد روزافزون مصرف انرژی در شرایط کنونی و سالهای آینده و لزوم ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و بهره گیری حداکثری از منابع انرژی تجدیدپذیر و تولید اقتصادی و رقابت پذیر انواع حامل‌های انرژی در کشور و مصرف بهینه آنها و لزوم دستیابی مدیریت متمرکز در کلیه مسائل مربوط به حوزه انرژی در قالب ساختار سازمانی و تشکیلاتی واحد، و نیز با توجه به کمبود شدید آب در سطح جهان و قلمرو جمهوری اسلامی ایران و اهمیت بیش از پیش تامین پایدار آب مورد نیاز کشور و ارتباط منطقی موجود بین نحوه استحصال و مصرف آب با محیط زیست پایدار و ضرورت افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و تحقق سیاست‌های کلی نظام در زمینه آب و انرژی، با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت طرح زیر جهت طی تشریفاتی قانونی تقدیم می‌گردد:

طرح تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و«آب و محیط زیست»

ماده۱- به منظور اعمال مدیریت یکپارچه و منسجم بر انرژی در اقتصاد کشور، کلیه اهداف، ‌مأموریت‌ها و وظایف مربوط به تولید، انتقال و توزیع برق و سایر انرژی‌های غیر فسیلی از وزارت نیرو تفکیک و به وزارت نفت منتقل و و نام وزارت نفت به وزارت انرژی تغییر می‌بابد.

تبصره- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که در حوزه امور مربوط به برق و سایر انرژی‌های غیرفسیلی، برعهده وزیر یا وزارت نیرو بوده است، حسب مورد بر عهده وزیر یا وزارت انرژی قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- همزمان با اجرای این قانون کلیه اهداف، ‌مأموریت‌ها و وظایف مربوط به امور پتروشیمی از وزارت نفت منتزع و به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل خواهد شد.

ماده ۲- به منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام مدیریتی در کلیه امور مربوط به آب در کشور، و تحقق همزمان استحصال و مصرف بهینه آب در شرایط زیست محیطی پایدار، سازمان حفاظت محیط زیست با کلیه اهداف، ‌مأموریت‌ها و وظایف از نهاد ریاست جمهوری متنزع و به وزارت نیرو منتقل می‌شود و نام وزارت نیرو به وزارت آب و محیط زیست تغییر می‌بابد.

تبصره ۱- همزمان با اجرای این قانون سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با کلیه اهداف، ‌مأموریت‌ها و وظایف از وزارت جهاد کشاورزی، و سازمان هواشناسی کشوری نیز با کلیه اهداف، ‌مأموریت‌ها و وظایف از وزارت راه و شهرسازی متنزع و به وزارت آب و محیط زیست منتقل می‌شوند.

تبصره ۲- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که در امور مربوط به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان هواشناسی کشور حسب مورد بر عهده وزیر یا وزارت جهاد کشاورزی و وزیر یا وزارت راه و شهرسازی بوده است، حسب مورد بر عهده وزیر یا وزارت آب و محیط زیست قرار خواهد گرفت.

ماده ۳- به منظور تعیین تکلیف امکانات، تعهدات، نیروی انسانی، تشکیلات، پست‌های سازمانی، دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و سازمان‌های موضوع این قانون، حسب اهداف و ‌‌مأموریت‌های محوله، در هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمان ها، کارگروهی با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور و عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه مربوط تشکیل و ظرف مدت ۳ ماه نسبت به موارد اتخاذ تصمیم و اقدام می‌کند.

ماده ۴- بودجه و اعتبارات مربوط به هر یک از وزارتخانه‌های جدید التاسیس موضوع این قانون طبق بند (ب) ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد.

ماده ۵- ساختار سازمانی و تشکیلات وزارتخانه هایی که در اجرای این قانون تشکیل می‌شوند، در سقف پست‌های سازمانی موجود هر یک از آنها با پیشنهاد دستگاه‌های مربوط، به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد.

ماده ۶- این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام