کتاب استخدامی اداری ها
سلامت و تخلفات اداری

چگونگی رسیدگی به تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی نسبت به آراء هیئت های تخلفات اداری

چگونگی رسیدگی به درخواستهای تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آرای صادره از سوی هیئت های تخلفات اداری (بخشنامه شماره ۱۴۷۵۳۶۱ مورخ ۶/۸/۱۳۹۶ معاون سازمان اداری و استخدامی کشور)

نمایندگان وزرا (رؤسای سازمان ها) و مسئولین هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری

دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری

با سلام و احترام؛

با توجه به درخواست ها و مکاتبات مکرر دستگاه ها با دبیرخانه هیئت عالی نظارت در ارتباط با چگونگی رسیدگی به درخواستهای تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آرای صادره از سوی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع در جلسه شماره ۸۲۹ مورخ ۳/۸/۱۳۹۶ هیئت عالی نظارت مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

به منظور حسن اجرای قسمت اخیر ماده (۶) قانون اصلاح قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر شد:

کلیه درخواستهای سازمان بازرسی کل کشور برای نماینده وزیر (رییس سازمان) و مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مربوط ارسال خواهد شد. مسئول هماهنگی حسب مورد درخواست های مربوط به آراء قابل تجدیدنظر را به هیئت تجدیدنظر جهت رسیدگی ارسال؛ و آراء قطعی (اعم از آراء هیئتهای بدوی یا تجدیدنظر) را به همراه نظر هیئت صادر کننده رأی و نظر خود؛ با اصل پرونده جهت تعیین تکلیف به هیئت عالی نظارت ارسال خواهد نمود.

شایسته است ضمن ابلاغ موضوع به هیئت های تابعه، از این تاریخ مطابق مقرره فوق عمل نمایند.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام