کتاب استخدامی اداری ها
سلامت و تخلفات اداری

تعیین اعضای هیأت عالی نظارت بر تخلفات اداری (سال ۱۳۹۸)

تعیین آقایان غلامعلی مهری و ابراهیم ابراهیمی به عنوان اعضای هیأت عالی نظارت بر تخلفات اداری (تصویبنامه شماره ۳۹۶۰/ت۵۶۴۴۸ه مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۸ هیات وزیران)

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیات وزیران در جلسه ۱۸/۱/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۶۱۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۷ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری -مصوب ۱۳۷۲- و در اجرای ماده (۳۷) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴ه موزخ ۱۳۷۳/۸/۲ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

آقایان غلامعلی مهری و ابراهیم ابراهیمی، به عنوان اعضای هییت عالی نظارت مذکور در ماده (۳۷) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴ه مورخ ۱۳۷۲/۸/۲ و اصلاحات بعدی آن جایگزین آقایان محمدرضا جلیلیان و علیرضا محفوظی می شوند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام